fredag, januari 11, 2008

Dagens ledare i Smålandsposten värd att läsa....

Smålanspostens ledare, av Maria Eriksson, tar idag upp Maria Larssons förslag om att tillsätta en särskild haverikommission varje gång en kvinna dödas av en nära anhörig. Maria Eriksson menar att "Att utreda hur våldet i nära relationer kan minskas är riktigt. Men utgångspunkten borde vara att våld alltid är lika allvarligt, oavsett vem som slår vem." Jag tycker att Maria har helt rätt i sin argumentation. Våld, mord och misshandel är lika allvarligt och hemskt oavsett vem det är som begår brotten eller vem det är som drabbas. Könet på förövraren eller offret borde aldrig styra prioriteringen eller ordningen. Det handlar i grund och botten om allas lika rättigheter och likhet inför lagen. Risken att urholka dessa extremt viktiga principer ökar vid varje tillfälle då vi skapar en särlagstiftning eller väljer att prioritera utifrån kön, åler osv....

Inga kommentarer: