onsdag, april 02, 2008

Vem ägen rätten till min kropp - seminarium idag!

Idag anordnar jag och Anna König Jerlemyr ett seminarium i riksdagen som handlar om könsidentitet. Vi tar upp och diskuterar vad utredningen om könstillhörighet innebär i praktiken för dem som det berör. Syftet med vårt seminarium är först och främst att öka kunskapen på detta område hos våra kollegor i huset.

Vem äger tillhörigheten över min kropp? – ett seminarium om könsidentitet, sterilisering och diskriminering
Könstillhörighetsutredningen befinner sig nu på regeringens bord. Utredningen har mött hård kritik av tunga remissinstanser eftersom förslagen som förts fram har stora brister. Inte minst när det rör medicinska ingrepp mot människornas vilja som i praktiken innebär tvångssterilisering.

Seminariet syftar till att redogöra för utredningen och utredningsdirektiven samt för den kritik som förts fram. Experter för fram sina kunskaper, erfarenheter och åsikter.

Vi ger dig chansen att sätta dig in i en fråga som kommer att få konsekvenser för trans- och intersexuella. Vi lovar, det kommer att beröra dig.

Moderaterna inbjuder genom Anna König Jerlmyr och Anna Bergkvist till ett seminarium om situationen för transpersoner i Sverige idag och den nya utredningen om fastställande av könstillhörighet, Ändrad könstillhörighet – förslag till ny lag (SOU 2007:16).

Program
Anna König Jelmyr och Anna Bergkvist hälsar välkomna

12.30 Vilka är transpersoner? Vad finns det för politiska problem för gruppen idag?
Alexandra Larsson, har transsexuell bakgrund och är officer inom försvarsmakten och ledamot i RFSL:s förbundsstyrelse och, föreläser om vårdsituationen och om lagar och regleringar som påverkar transpersoner.

13.00 Hur går en könstillhörighetsutredning till?
Ola Broström, psykiatriker vid Karolinska sjukhuset i Huddinge, berättar om hur diagnostisering och behandling av transsexuella patienter går till.

13.20 Varför får jag inte bestämma över min egen kropp?
Alex Grönqvist, läkarstuderande och transaktivist och Jenny Ottosson, representant från föreningen INIS (Intersexuella i Sverige), föreläser om problemen med könstillhörighetsutredningens förslag ur ett medicinskt perspektiv.

13.50 Kaffe

14.10 Varför kan inte alla som vill få heta Anna?
Conny Öhman, jurist och ledamot i RFSL:s förbundsstyrelse, om juridiska aspekter på lagstiftning som berör transpersoner.

14.30 Vad vill RFSL i transfrågan?
Alexandra Larsson och RFSL:s vice förbundsordförande Ulrika Westerlund presenterar konkreta förslag på politiska åtgärder för att lagar och regleringar som påverkar transpersoner kan förbättras

Tid: onsdagen den 2 april 12.30-15.30
Plats: Ledamotshuset, Mynttorget 2, lokal 4:17

Inga kommentarer: