torsdag, april 03, 2008

Många bra saker i skogsproppen men kanske lite...

tam, eller?

Jag hade kanske önskat att Eskil satte ner foten mer ordentligt när det gäller frågor som tvångsavsättningar och konfiskering av mark. Proppen tar förvisso upp att arbetsformerna för formellt skydd av skogsmark behöver kompletteras för en ökad grad av frivillighet för markägarna och flexibla naturvårdsavtal bör kunna användas i större utsträckning för en högre kostnadseffektivitet.

Jag håller med om detta men jag tror att det hade varit bra om man var ännu mer tydlig och skrev att man i första hand alltid ska lösa avsättningar på frivillig väg och att man endast i nödfall vid synnerligen speciella fall använder sig av tvång.

Proppen tar även upp en annan fråga som rör beskattning av ersättning för naturvårdsavtal. Här sker en översyn/utredning och man ämnar återkomma i frågan i sambandet mellan redovisning och beskattning. Jag har tidigare motionerat om att jag anser att ersättning vid expropiering bör vara skattefri och jag hoppas att så också kan bli fallet i framtiden.

Inga kommentarer: