onsdag, april 16, 2008

Artikel i Smålänningen

Vårbudgeten är en fortsättning på den politik vi fört sedan valet. Vårt mål att återinföra arbetslinjen ligger fast och målet bryta utanförskapet. Tack vare en god konjunktur och målmedveten politik har utanförskapet har minskat med 165~000 bara under det sista året. Med så många fler i arbete finns det goda möjligheter att göra stora välfärdssatsningar.
Socialdemokratin har alltid sagt att skatterna och välfärden går hand i hand. Vi har visat att det både går att sänka skatter och förstärka välfärden. Inte minst denna budget visar att det inte är så. Vi kommer att kunna göra omfattande välfärdsatsningar inom skola, psykiatri, tandvård och många andra områden samtidigt som skatterna sänks.
Utöver de välfärdsförstärkningar som budgeten innehåller så kommer vi att kunna påbörja det tredje steget i jobbavdraget redan i höst. Då kommer ytterligare sänkningar av skatten för framförallt låg och medelinkomsttagare, men vi kommer också att kunna begränsa den statliga skatten för att göra det mer lönsamt med heltidsarbete och studier.
Tandvårdsreformen är kanske den mest efterfrågade reformen som vårbudgeten innehåller. Tandvård har kommit att bli så dyrt i Sverige att många inte haft råd att besöka tandläkaren. Stödet till tandvården kommer i och med budgeten att fördubblas från tre till sex miljarder. Från och med 1 juli kommer det att vara billigare att gå till tandläkaren.
Budgeten kommer dessutom att innehålla en satsning på skolan.. Skolan har under lång tid misslyckats med att rusta barnen inför framtiden. Det är en utveckling som vi vill, och avser att, bryta. Vi kommer därför att, utöver förändringar i hur skolverksamheten bedrivs, skjuta till 900 miljoner i en särskild läsa-skriva-räkna-satsning.
Pensionärerna får också en rad satsningar. Vi kommer att satsa 1.4 miljarder på vården av sjuka och äldre, och ungefär 300 miljoner kommer att satsas på valfrihet för de äldre. Pensionerna stiger snabbt, under 2008 och2009 kommer de totalt att höjas med 10~000 kronor för normalpensionären. I höst kommer också satsningar på de pensionärer som har det allra svårast.
Att kommunikationerna fungerar väl är mycket viktigt både för ekonomin och för vår rörelsefrihet. Regeringen kommer därför att i höst presentera ytterligare satsningar på infrastrukturen.
Psykiatrin är ett område som länge varit eftersatt. Vi lovade redan i alliansuppgörelserna innan valet att vi skulle göra satsningar. Med vårbudgeten kommer satsningar på psykiatrin, särskilt för att hjälpa barn och unga. Den förstärkning av resurserna som vi inledde i fjol, kommer att fortsätta nu med ytterligare 500 miljoner till psykiatrin under 2008.
Satsningarna i vårbudgeten är resultatet av en politik som bygger på att fler arbetar och därmed bidrar med skatter till det gemensamma. Att fler och fler arbetar gör det möjligt att både skapa en bättre välfärd, och sänka skatterna för de som arbetar. Välfärden och arbete är mycket tätt förknippat, och en trygg välfärd, goda pensioner, skola, vård och mycket annat av det offentliga är beroende av att det finns en politik för arbete.

Anna Bergkvist (m)
Riksdagsledamot för Kronobergs län

3 kommentarer:

Projetor sa...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the Projetores, I hope you enjoy. The address is http://projetor-brasil.blogspot.com. A hug.

Anonym sa...

maste kolla:)

Anonym sa...

maste kolla:)