onsdag, april 23, 2008

Artikel i Smålandsposten - Förbättrade regler för arbetskraftsinvandringen

Förbättrade regler för arbetskraftsinvandringen

Den senaste tiden har debatten kring utvisningshotade flyktingar som har ett arbete varit het. Jag känner en stor medkänsla för de personer som tvingas tillbaka till sina hemländer mot sin vilja. Jag är den första att medge att det kan tyckas vara helt huvudlöst att skicka tillbaka människor som arbetar och fungerar väl i vårt samhälle.

Däremot anser jag att det är oerhört viktigt att vi inte börjar bedöma flyktingars rätt att stanna i vårt land utifrån om de helt enkelt är välanpassade i samhället, om de har ett arbete eller är trevliga i allmänhet. Det är och förblir skyddsbehovet som måste var det som avgör om en flykting får eller inte får stanna i vårt land. Rätten till skydd måste bedömas utifrån hoten i hemlandet, inte efter hur situationen ser ut i Sverige. Det är lika orimligt som att tvinga bort en människa som riskerar att torteras i hemlandet för att den är arbetslös i Sverige.

Det är dock min förhoppning att så många som möjlighet som har behov av att få stanna i vårt land också ska få göra det samt att de som kan och vill komma hit och arbeta också skall få möjlighet till det. Därför är det så viktigt att vi även öppnar upp andra vägar in i Sverige. Något som regeringen tillsammans med miljöpartiet nu har gjort.

Kortfattat kommer regelverket kring arbetskraftsinvandring att bygga på följande principer:

· Om en svensk arbetsgivare ger ett konkret jobberbjudande till någon utanför EU ska personen kunna få uppehålls- och arbetstillstånd.

· Arbetsförmedlingen ska inte längre pröva om det finns lämplig arbetskraft i landet. Det är arbetsgivarens bedömning som ska få vara avgörande.

· Tidsgränserna för uppehålls- och arbetstillstånd förlängs samtidigt till två plus två år. Därefter ska permanent uppehållstillstånd kunna beviljas.

· Ingen som har ett arbete ska tvingas lämna landet.

· Ansökan om uppehålls- och anställningstillstånd ska kunna sökas från Sverige. Samtidigt så kommer vi inte att röra den svenska modellen utan den kommer att bestå.

Det nya förslaget ger utvisningshotade flyktingar som har arbete möjlighet att stanna kvar i Sverige. Men inte som flyktingar utan som arbetskraftsinvandring. Det är en viktig markering, därför att vi då inte urholkar flyktingbegreppet. Men det ger oss ändå möjlighet öppna upp nya vägar för människor att stanna kvar i vårt land.

Jag är övertygad om att det nya förslaget om ökade möjligheterna till arbetskraftsinvandring kommer att ha avgörande betydelse för Sveriges förmåga att möta både dagens och framtidens utmaningar på arbetsmarknaden. Inte minst i vårt län där företag sedan länge vittnar om rekryteringsproblem.

Förslaget är mycket bra, och det finns en trygghet i att det är både alliansen och miljöpartiet som står bakom uppgörelsen. Det borgar för att det kommer att bli en stabil överenskommelse som kan komma att bestå i många år framåt.

Inga kommentarer: