torsdag, april 03, 2008

Beslut om nytt tandvårdsstöd


Igår när vi voterade beslutade vi om regeringens förslag om ett nytt statligt tandvårdsstöd. En fråga som har diskuterats länge och som fler regeringar än vår har utställt löfte om att reformera tidigare. Alliansregeringen infriar nu till skillnad från socialdemokraterna sitt löfte om det är min förhoppning att detta skall bli bra. Jag tror att det här är en efterlängtad reform


Det nya tandvårdsstödet innebär att ett allmänt tandvårdsbidrag och en tandvårdsersättning införs den 1 juli 2008. Tandvårdsbidraget betalas ut vartannat år till alla personer över 20 år. Tandvårdsersättningen är ett högkostnadsskydd, som ersätter tandvårdskostnader över ett visst belopp. Regeringen kommer senare att bestämma tandvårdsbidragets storlek och nivåerna för högkostnadsskyddet.


Poängen med det nya förslaget är också att det allmänna tandvårdsbidraget ska stimulera människor att göra regelbundna tandläkarbesök för att på så sätt upptäcka begynnande problem i god tid. Idag slutar många gå till sin tandläkare i samband med att de fyller 20 år vilket ger upphov till stora kostnader för samhället och den enskilde längre fram i livet som skulle ha kunnat förebyggas.


Satsningen innebär en fördubbling av det statliga tandvårdsstödet från dagens tre miljarder till sex miljarder årligen.

Inga kommentarer: