tisdag, december 18, 2007

Byggnads fick pisk i EG-domstolen

EG-domstolen har idag meddelat sin dom i Vaxholmsmålet och det glädjer mig att Byggnads fick pisk! Domen slår helt klart fast att Byggnads gick för långt med sina krav.

Det var i november 2004 som dotterbolaget till det lettiska företaget Laval utsattes för en facklig blockad sedan förhandlingarna om kollektivavtal med fackförbundet Byggnads misslyckats. I det här aktuella fallet står två grundläggande rättigheter mot varandra: konflikträtten och rätten till fri rörlighet för tjänster inom EU.

Enligt domstolens pressmeddelande är rätten att vidta fackliga stridsåtgärder en grundläggande rättighet. Men stridsåtgärderna måste vara grundade på tvingande hänsyn till allmänintresset. Domstolen anser att en blockad av byggarbetsplatser kan vara ett sätt att garantera utsända anställda deras arbets-och anställningsvillkor. Men stridsåtgärderna kan inte vara motiverade av att tvinga fram en anslutning till byggnadsavtalet.

Jag tycker att det är mycket bra att EG-domstolen på detta sätt visar att de värnar om den fria rörligheten, beslutet innebär också en ökad rättssäkerhet för de utländska företag som vill komma hit och utföra arbete. I dagar som dessa när det råder stor arbetskrafts brist i Sverige är det ett viktigt och välkommet bidrag till en ökad rörlighet över gränserna för företag.

Sverige måste nu överväga förändringar av åtminstone Lex Britannia, dvs de bestämmelser som ger en facklig organisation generell rätt att vidta stridsåtgärder för att tränga undan ett utländskt kollektivavtal till förmån för ett svenskt kollektivavtal.

Förändringar i svensk lagstiftning som anses nödvändiga efter domen bereds inom regeringskansliet och kommer att remitteras på sedvanligt sätt. En proposition kommer preliminärt att läggas på riksdagens bord under nästa år. Jag kommer inte att ha några som helst problem med att trycka på knappen när detta förslag kommer upp i riksdagen (förutsatt att det ligger i linje med utslaget i EG-domsolen såklart).

Inga kommentarer: