torsdag, december 06, 2007

Många bra förslag i Rovdjursutredningen!

I tisdags presenterades Rovdjursutredningen. Utredningen kommer fram till många bra konkreta förslag som jag hoppas kan ligga till grund för en saklig debatt. Något som inte alltid har varit fallet när det gäller de här frågorna. Överdrivna argument och rena lögner brukar höra till vanligheterna när det handlar om Sveriges rovdjur. För min del är det viktigt att vi utgår från människan.

Tidigare anser jag inte att det funnits någon direkt balans i debatten, vilket jag hoppas på att det ska bli nu. Det handlar inte å ena sidan om vi ska skjuta alla rovdjur eller å andra sidan om de ska få breda ut sig precis som de vill.

Jag anser att de männiksor som dagligen påverkas av rovdjuren måste bemötas med respekt och förståelse. Vi kommer aldrig att få till en sund och hållbar förvalting av rovdjursstammen utan en bred acceptans hos medborgarna.

Den illegala jakten är i dag ett stort problem i vissa delar av Sverige men det har också visat sig att den illegala jakten minskar på de platser där man tillåtit skyddsjakt av störande djurindivider elelr där rovdjuren åsamkat stor skada. Med hjälp av skyddsjakt kan vi istället hålla koll på stammen enligt de mål som vi slår fast. Utredaren Åke Pettersson anger även flera nya åtgärder som kan minska den illegala jakten. han föreslår till exempel att skilja mellan straffsatserna för medvetet dödande och försvar av tamdjur samt att kunna döma för förberedelse och försök till tjuvjakt. Att döma någon för ett brott som inte ännu är genomfört har jag i o f s lite svårt för men det skall bli intressant att diskutera.

I utredningen föreslås bland annat en ökad regionalisering av rovdjursförvaltningen
( lo, björn, varg och järv) samt att det införs ”toleransnivåer” för hur stora rovdjursstammarna kan vara i ett område, något som vi i moderaterna har kämpat för länge. En regional hantering av alla enskilda beslut har flera fördelar. En är att det går snabbare att få till stånd ett beslut där ett rovdjur ställer till skada. En annan är att samverkan med dem som drabbas blir enklare om avståndet till beslutsfattaren minskar. Acceptansen för rovdjurspolitiken kommer säkerligen att öka när besluten om hur många rovdjur markerna tål, fattas nära de som berörs.

Inga kommentarer: