tisdag, december 18, 2007

Slopad förmögenhetsskatt och fastighetsskatt!Igår fattade vi i riksdagen äntligen beslut om att slopa förmögenhetsskatten och fastighetsskatten. Det innebär att förmögenhetsskatten försvinner redan innevarande år och att ett nytt system för fastighetsbeskattning införs från årsskiftet.
Måste säga att det kändes riktigt riktigt bra då förmögenhets- och fastighetsskatt är två skatter som vållat mer skada än nytta. Finansieringen av dessa skatteförändringar sker tyvärr dock till stor del genom höjningar av andra skatter. Hade självklart varit bättre om det finansierades fullt ut via minskade utgifter då det inte hjälper en skattebetalare om en skatt bara ersätter den andra. Jag hoppas dock att det är något som vi kommer att föreslå i kommande budgetar under mandatperioden om stadskassan tillåter det. Sammantaget kändes det dock fantastiskt bra att trycka på knappen igår. Alliansregeringen har återigen levererat och uppfyllt några av de stora och viktiga vallöfterna som vi gick till val på.

Inga kommentarer: