torsdag, december 06, 2007

Ny lag skyddar såväl tsunamibanden som offentlighetsprincipen

Idag beslutade KU:s alliansmajoritet tillsammans med vänstern att anta förslaget om sekretess för de s.k. tsunamibanden. Beslutet innebär att den information som finns på banden är hemlig, om det inte står klart att informationen kan lämnas ut utan skada för regeringskansliets verksamhet. Lagrådet gav kritik mot det första lagförslaget, som innebar absolut sekretess för uppgifterna.

Miljöpartiet stödde mycket överraskande socialdemokraterna och vill istället ha absolut sekretess. Detta strider enligt lagrådet mot grundlagen. Alliansen har tagit till sig lagrådets kritik och utarbetat ett nytt lagförslag. Med det nya förslaget får informationen på banden det skydd som är nödvändigt, samtidigt som offentlighetsprincipens starka ställning värnas. Dessutom tillsätts en utredning för att på lång sikt lösa frågan om hur elektroniska säkerhetskopior ska hanteras.

Socialdemokraterna väntade in i det sista med att klarlägga sin ståndpunkt. Det är dock uppenbart att de förordnar en absolut sekretess men vill mörka sin ståndunkt genom att förlänga den nuvarande lagstiftningen ytterligare. Jag har förståelse för att de är oroliga för att den nuvarande regeringen skall få tillgång till information och dokument från den socialdemokratiska regeringen. Jag anser dock att det är viktigt att vi har lite mer tilltro till den demokratiska ordningen i Sverige och jag är övertygad om att socialdemokraterna kan lita på alliansregeringen. Men socialdemokraterna kanske misstror oss på grund av att de utgår från hur de själva skulle agera i den omvända situationen... vem vet.

Inga kommentarer: