torsdag, oktober 18, 2007

Pressmeddelande Kronoberg först ut med fritt Val av hjälpmedel!


Pressmeddelande
Kronoberg först ut med fritt Val av hjälpmedel!

 
Kronoberg är ett av de tre landsting i Sverige som har fått möjligheten att vara med i en treårig försöksverksamhet av Fritt Val av hjälpmedel för personer med funktionshinder. Försöksverksamheten syftar till att pröva hur den enskilde kan ges ökad möjlighet att själv välja hjälpmedel.

Detta är ett mycket viktigt steg i processen att individanpassa vården.  Jag är övertygad om att detta försök kommer att öka livskvaliteten för den enskilde och att användbarheten av hjälpmedel därmed kommer att öka, menar Suzanne Frank.

Genom större valfrihet av hjälpmedel utanför landstingens och kommunernas sortiment kan personer med funktionsnedsättningar få ökad makt att själva få välja det hjälpmedel som är anpassat efter dennes individuella behov. Det kan i sin tur bidra till dels en utveckling som förbättrar såväl kvalitén som effektiviteten i utbudet av hjälpmedel men även att kostnaden kan bli lägre när brukaren ges större möjligheter att utnyttja sin sakkunskap, menar Anna Bergkvist.

Ett valfrihetssystem innebär ökat inflytande för den enskilde och kan dessutom bidra till ökad konkurrens mellan olika företag som har möjlighet att prova ut och erbjuda lämpliga hjälpmedel utifrån den enskildes önskemål, menar Suzanne Frank.

Att Kronobergs län får denna möjlighet är extra positivt då detta på sikt kan leda till att nya företag som sysslar med produktutveckling av nya hjälpmedel etablerar sig och expanderar i länet. På sikt hoppas jag att Sverige blir världsledande inom hjälpmedelsbranschen och ett exportland i frågan, avslutar Anna Bergkvist.

Inga kommentarer: