tisdag, oktober 16, 2007

Pressmeddelande Hantering av stormfällda träd

Pressmeddelande

Hantering av stormfällda träd

De moderata riksdagsledamöterna Maria Plass och Anna Bergkvist har väckt en motion kring hanteringen av stormfällda träd i de statliga naturreservaten. I motionen yrkas det på en översyn kring reglerna för naturreservaten.

Bakgrunden till motionen är att privata skogsägare åläggs att snarast rensa upp stormfällda träd i sina marker för att på så sätt minimera riskerna med skadedjur som granbarkborren. Problemet är, enligt motionärerna, att samma regler inte gäller för naturreservaten, vilket ger att stormfällda träd inom naturreservaten kan utgöra en barnkammare för granbarkborren. Detta kan föra med sig att granbarkborren svärmar till friska träd, både inom naturreservaten och till närliggande privatägd skog.

Motionärerna menar vidare att det är positivt att staten, enligt budgetmotionen 2008, ska expropriera mark till naturreservat i mindre utsträckning än tidigare. Detta borgar för att de privata skogsägarna i större utsträckning får bibehållet ansvar för skogen och den biologiska mångfalden. För att finna starka incitament för att detta görs på bästa sätt behövs dock åtgärder mot spridning av skadedjur från naturreservat.

Motionen i sin helhet finns på riksdagen.se

Inga kommentarer: