tisdag, oktober 30, 2007

En oberoende Lotteriinspektion!

Stämman fattade helt klart ett beslut i rätt riktining i helgen. Nu gäller det att spänna bågen ytterligare och driva igenom frågan i Riksdagen också. Det är dock viktig att även få med andra aspekter när man talar om spelfrågan än enbart spelmonopolet. Jag och Anna König Jerlemyr motionerade om en oberoende lotteriinspektion nu i höstas. Motionen handlar helt enkelt om maktdelning och att lotteriinspektionen inte bör sitta i Anders Borgs knä.

Motion till riksdagen 2007/08:m1701 kh
av Anna Bergkvist och Anna König Jerlmyr (m)
En oberoende Lotteriinspektion

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Lotteriinspektionens oberoende ställning.

Motivering
AB Svenska Spel bildades 1997 genom en sammanslagning av de två statliga bolagen Tipstjänst och Penninglotteriet. AB Svenska Spel är en koncern, där moderbolaget är Svenska Spel med dotterbolaget Casino Cosmopol AB. AB Svenska spel är ett helstatligt ägt bolag.

AB Trav & Galopp bildades 1974 och är det organ som sköter om spel på hästtävlingar i Sverige. ATG ägs tillsammans av Svenska Travsportens Centralförbund (STC) och Galoppförbundet (SG). Verksamheten regleras av ett avtal mellan ägarna och staten. Avtalet ger staten rätt att tillsätta hälften av styrelsemedlemmarna inklusive styrelsens ordförande. Bolaget är med andra ord kontrollerat av staten.

År 2005 gav överskotten i de båda bolagen närmare 4,7 miljarder kronor direkt till statskassan. Kontrollorgan för dessa bolag är Lotteriinspektionen i Strängnäs, som även den står under statlig kontroll. Lotteriinspektionens placering underlydande finansdepartementet uppfyller inte en modern maktfördelningsprincip. Detta medför att Lotteriinspektionen bidrar till att skapa en struktur som leder till osäkerhet och därmed långsiktigt är negativ för medborgaren, näringslivet och samhället. Frågan om Lotteriinspektionen i första hand är lojalt mot Finansdepartementet eller medborgarna kommer alltid att hägra. Genom att hitta en annan modell som säkerställer maktdelningen så kan denna misstanke göras mindre.

Att finansdepartementet direkt kontrollerar alla led i spelandet i Sverige och samtidigt åtnjuter stora intäkter är olämpligt. Risken att misstanken om att den lagstiftning, verksamhet och tillsyn man väljer snarare styrs av statsfinansiell hänsyn än om hänsyn till konsumenterna.

En huvudsaklig målsättning med maktdelning är att motverka despotism och att verka för nationell maktbalans, genom ett samhällsfördrag. Detta fördrag bör alltid sätta särintresset, exempelvis Svenska spels intäkt för dess ägare staten, under en autonom kontroll. Ju mer autonom Lotteriinspektionen är desto trovärdigare är också dess granskning.

Inga kommentarer: