onsdag, juni 04, 2008

Artikel i Smålandsposten - Sverige ska ha ett säkert försvar

Sverige ska ha ett säkert försvar
SMP 2008-05-30

FAKTA
Både den tekniska utvecklingen och förändringen i vår omvärld innebär att vi kontinuerligt måste ompröva gamla beslut. I dag kan ett JAS-plan på mycket kort tid patrullera av vårt territorium, vilket minskar behovet av flera flygflottiljer runt om i landet, skriver Katarina Brännström och Anna Bergkvist, moderata riksdagsledamöter från Kronoberg.

Senaste tidens debatt har skapat en oro för försvarets framtid. Det finns missuppfattningar och de som i debatten hävdar att regeringen vill spara på försvaret – något som inte är sant. Svenska försvarets kvalitet är långt bättre än vad som hävdats och försvarsbudgeten på 44 miljarder kronor ligger fast. Moderaterna är en garant för säkerhet och ett modernt försvar som motsvarar framtida behov. Både den tekniska utvecklingen och förändringen i vår omvärld innebär att vi kontinuerligt måste ompröva gamla beslut. I dag kan ett Jas-plan på mycket kort tid patrullera av vårt territorium, vilket minskar behovet av flera flygflottiljer runt om i landet. Hotbilden mot Sverige ser i dag mycket annorlunda ut vilket kräver att vi måste bli betydligt bättre på att samarbeta med andra länder och då framförallt med våra nordiska grannländer. Hot mot fred och vår säkerhet kan bäst avvärjas i gemenskap och samverkan med andra länder. Det är viktigt att komma ihåg att problemen inom försvaret är inte nya. Det stora problemet är att den socialdemokratiska rege­ringen inte orkade med att ta tag i problemen på allvar och göra nödvändiga förändringar under sin tid vid makten. Besparingsförslag har inte genomförts som det var tänkt och grundläggande fel har inte åtgärdats. Värnplikten borde ha utretts för länge sedan. Regementen och försvarsindustri har fått finnas kvar av rena regionalpolitiska skäl. Under många år har det inte spelat så stor roll vilken verklig effekt det svenska försvaret haft. Konkret handlar det om ett underskott om 1,5 miljard kronor i förbandsverksamheten i år och kommande år. Det är nu nödvändigt att problemen tydliggörs, eftersom det är grunden för att finna en lösning. I ett första steg har försvarsmakten fått i uppdrag att ta fram förslag till effektiviseringar och strukturella åtgärder. ÖB vill flytta hundratals miljoner från materiel- till driftsbudgeten men inte ändra i sin egen organisation. Man hävdar att det behövs drygt elvatusen officerare – i dag finns cirka tiotusen. Jämför man Sverige med våra nordiska grannländer visar det sig att andelen höga officerare redan är dubbelt så stor hos oss. Ser man till Danmarks försvarsbudget så är den på 25 miljoner (Sverige 44 miljarder) – trots detta har Danmark dubbel uppsättning mot Sverige utomlands. Detta är mycket tänkvärt. Det står enligt oss helt klart att försvaret har uppenbara svårigheter med redovisning, analyser och uppföljning. Regeringen kommer nu noggrant att gå igenom försvarsmaktens förslag och därefter kommer ett åtgärdspaket. Något förslag om att dra ner på försvarsanslaget finns däremot inte. Vi ska ha väl fungerande och rörliga insatsförband som kan användas både hemma och utomlands. Den framtida inriktningen och dimensionen av försvaret ska vi fatta beslut om senare i höst men innan dess måste ekonomin redas ut. Alliansregeringen vill tillsammans med försvarsmakten och riksdagen finna hållbara lösningar för ett långsiktigt effektivt försvar av Sverige.

Katarina Brännström
Anna Bergkvist

1 kommentar:

Redaktör Slätt sa...

Hej Anna,

Du kommer säkerligen kategorisera detta inlägget som hatiskt eller inte så konstruktivt.

Jag vill bara meddela att som liberal så tappar jag hoppet om poltiken om du/ni röstar igenom FRA-lagen. Sedan kan du/ni hitta svepskäl om att den nu regleras och vad ni vill, men för mig är detta frågan som gör att jag aldrig någonsin kommer att rösta igen i ett riksdagsval.

Jag är fullständigt allvarlig när jag säger att när en påstådd liberal röstar för den här lagen så ser jag ingen som helst anledning att någonsin ge er kraft att driva igenom lagar som står i strid med såväl den svenska grundlagen om proportionalitet och europakonventionen.

Får jag höra att du/ni som röstar igenom den här lagen någonsin kallar er för liberaler igen så kommer jag att stå och säga emot er.

Liberalism är tydligen förhandlingsvara i dagens läge, vissa saker var faktiskt bättre förr - även om jag aldrig tidigare velat tro det. Nu är det där med principer inte ens intressant och jag hoppas att ni mår riktigt riktigt jävla dåligt när ni sviker, inte bara väljare, utan även era egna ideal.

Jag hoppas att du/ni sitter på verandan om femtio år och säger till er själva:

"helvete, jag svek idealen som tog mig till makten."

Tack för mig och för att ni på riktigt spär på det så kallade politikerföraktet - nu finns det fog att prata om det på allvar från min sida.

Jag föraktar att ni inte har stake att stå upp för en så klockren liberal ståndpunkt som VERKLIG integritet.