torsdag, juni 05, 2008

Apoteksmonopolet blir kvar lite längre=(

Apoteksmonopolet kommer inte att slopas vid årsskiftet. Regeringen arbetar nu för att den nya lagen ska träda i kraft 1 juli 2009. Anledningen till detta är att Apotekets blivande konkurrenter inte anser att de hinner förbereda sig tillräckligt annars. Man kan diskutera vad detta innebär egentligen men det kanske ändå är bäst att det blir rätt, snarare än att det går snabbt. Annars finns ju alltid risken att slopandet av monopolet blir ett fiasko och i sin tur försvårar och förhindrar planer på att avskaffa fler monopol i framtiden.

Inga kommentarer: