onsdag, juni 11, 2008

Alla vinner på den sänkta skatten på fastigheter

Artikel som publicerades i smålandsposten tisdagen den 10/6:

Allians för Sverige lovade väljarna att avskaffa den statliga fastighetsskatten och ersätta den med en lägre kommunal avgift. Socialdemokraterna ville behålla fastighetsskatten men frysa den. Debatten om vem som vinner och förlorar i det korta perspektivet har stundtals varit het. Nästa år står det dock klart att alla vinner på alliansens förslag, såväl i Växjö som i övriga Kronoberg och i Sverige totalt.

SCB:s indikativa taxeringsvärden för 2009 gör det nämligen möjligt att jämföra socialdemokraternas gamla statliga skatt och alliansens nya kommunala avgift. Alla kommuner är vinnare i de beräkningar som allianspartierna i Skatteutskottet har gjort.
Fastighetsskatten har beskrivits som vår mest hatade skatt. I en opinionsmätning år 2006 ville över 70 procent av svenska folket avskaffa eller sänka den. Fastighetsskatten stod till och med i sämre dager än momsen på mat.

Det berodde till stor del på att den var mycket godtycklig. Fastighetskatten uppgick till 1 procent av taxeringsvärdet. Detta värde berodde på faktorer som låg utanför människors kontroll, som exempelvis hur lyckosamma grannarna var när de sålde sina villor. Utvecklingen av skatten var mycket svår att förutse för vanliga människor. Tillväxtregioner brandskattades och det blev dyrare för alla att bo.

Den nya kommunala avgiften kommer som högst att uppgå till 6180 kronor om året. Det innebär att genomsnittskostnaderna sänks i samtliga kommuner 2009.
Med socialdemokraternas nu liggande förslag skulle många extra hundralappar försvinna ur de svenska hushållen med de uppräknade taxeringsvärdena. Alliansens politik innebär däremot att innevånare i de flesta kommuner sparar tusentals kronor om året, mest i storstadsområden, kustnära trakter och tillväxtorter där försäljningar drar upp taxeringsvärdena när grannar sålt till ökande priser.

Också i Kronobergs län blir många vinnare. Med avskaffandet av fastighetsskatten blir de genomsnittliga avgifterna för villaägarna i Växjö och Ljungby endast 6 180 respektive 5 753 kronor om året. Med socialdemokraternas gamla fastighetsskatt hade de i genomsnitt fått betala 11 913 kronor i Växjö kommun och 7 671 kronor i Ljungby kommun.
Socialdemokraterna var mer intresserade av att maximera statens intäkter än att främja familjernas livskvalitet. Med alliansens politik blir det lättare att slippa obehagliga överaskningar i form av oberäkneliga skattehöjningar.

Karin Nilsson (c)
Katarina Brännström (m)
Eva Johnsson (kd)
Anna Bergkvist (m)

Inga kommentarer: