onsdag, mars 12, 2008

Ewa Björling = Minister for FREE trade

Ställde en fråga till handelsminister Ewa Björling vid förra frågestunden i riksdagen. Mycket bra fråga och bra svar om jag får säga det själv=)

Frihandel
Anf. 65 ANNA BERGKVIST (m):
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till handelsminister Ewa Björling.
Regeringen och Allians för Sverige har slagit fast att världen behöver mer frihandel, inte mindre. Det tycker jag är mycket glädjande. Jag hoppas att Sverige kan vara frihandelns främsta försvarare ute i världen.
Under den senaste tiden har jag dock blivit något oroad då det har visat sig att det blåser alltmer protektionistiska vindar runt om i världen. Inte minst i EU har vi sett detta men också i den presidentkampanj i USA som nu pågår. Det är till och med så att nationella regelverk har införts för att begränsa konkurrensen från omvärlden.
Jag är medveten om att Ewa Björling kanske inte har inflytande och kan bestämma över andra länder om vad de ska och inte ska göra. Men jag har ändå en fråga om vilka planer eller strategier handelsministern har för att arbeta för att det verkligen blir mer frihandel i världen, inte mindre.

Anf. 66 Statsrådet EWA BJÖRLING (m):
Herr talman! Först vill jag tacka för en intressant fråga, Anna Bergkvist! Ja, det stämmer att jag uttrycker att världen behöver mer frihandel, inte mindre. När jag är ute i världen brukar jag säga att jag inte bara är minister for trade utan också är minister for free trade – just för att verkligen peka på hur viktigt jag tycker att det är med frihandel och fri handel. Notera skillnaden!
Vi ser i dag protektionistiska vindar från både USA:s och Europas sida. Det första jag avser att göra är naturligtvis att närma de kamrater vi har inom EU. Det finns ändå flera länder där man fortfarande väldigt mycket tror på frihandel. Det handlar om att bli mer sammansvetsad i olika diskussioner i EU.
Nästa möte är nu på söndag – Gaercmötet.

Anf. 67 ANNA BERGKVIST (m):
Herr talman! Först vill jag tacka Ewa Björling för svaret.
Det gläder mig oerhört mycket att vi äntligen har fått en handelsminister som tar de här frågorna på allvar. Det är med glädje jag ser fram emot kommande arbete i EU och inte minst att vi under Sveriges ordförandeskap extra mycket kan lyfta fram de här frågorna och lägga tonvikten på dem så att vi verkligen får med oss övriga länder i EU som nu kanske ändå har vänt något och förespråkar mer protektionistiska regler.
Jag önskar ministern lycka till och tackar ännu en gång för svaret.

Anf. 68 Statsrådet EWA BJÖRLING (m):
Herr talman! Jag kan ta ett tydligt exempel. Det handlar väldigt mycket om frågor som rör handel och klimat. En av den här regeringens främsta prioriteringar är just klimatfrågan. Klimatet är ett viktigt område och ett område där vi mycket mer kan länka oss samman för att se dels hur vi kan stimulera konsumenterna till att använda mer klimatvänliga varor, dels hur vi kan sänka tullar inom de här områdena.
För att få en tätare sammansvetsad liberal klubb inom EU handlar det, tror jag, just om att se positiva fördelar och om att stimulera till mer frihandel, för det är klimatvänligt när vi också kan handla närmare, med våra grannar.

Inga kommentarer: