torsdag, mars 13, 2008

Debattartikel i dagens Kvp

Öppenhet är inte dåligt ledarskap
Alliansen har under sitt första regeringsår många gånger kritiserats för bristande ledarskap.
Olika uppfattningar i fastighetsskattefrågan och mycket annat har anförts som exempel på att det spretats och varit svagt.
Kanske är en förklaring ett tomrum efter en mer auktoritär ledarstil. Men huvudförklaringen är antagligen något annat.
Det som angrips är egentligen en annan förvaltningskultur. För borgerligheten är det viktigt att både ha öppenhet och en majoritet. Vi vill ha en kultur där vi kan öppet diskutera och föra fram olika åsikter, och vi vill ha en politik där folkflertalet representeras av regeringen.

Senast socialdemokratin regerade med stöd av en majoritet var efter valet 1968. Resten av tiden har de suttit i minoritet medan en majoritet av folket faktiskt valt att rösta på andra partier.
Men genom en lucka i grundlagen har Sverige kunnat få en period med en massa minoritetsregeringar.
I en minoritetsregering bestående av ett enda parti kan debatten föras i slutna sammanträdesrum, medan en majoritetsregering bestående av flera partier kommer att föra en mer öppen debatt.
Den viktiga frågan för oss är just öppenheten. Det som för oss är en naturlig öppenhet är för socialdemokratin ett exempel på regeringsduglighet.
För oss hade det varit helt otänkbart att ha en situation där vi inte hade kunnat föra fram avvikande åsikter, det hade varit direkt odemokratiskt.
För alliansen är det viktigt att skapa en bra politik och det kräver öppenhet.

Att alltid tvingas gå i takt, att inte kunna ha en avvikande åsikt eller leverera alternativa lösningar på problem kommer att resultera i dåligt diskuterade idéer, att man inte förmår förnyas och en
auktoritär kultur.
Det vilar en tung ironi över det faktum att öppenhet blandas ihop med regeringsduglighet.
Om alliansen skulle spricka och inte klara omröstningar hade kritiken mot oss varit lätt att förstå.
Nu finns det snarare en bitter komik i kritiken, särskilt som socialdemokraterna själva är mitt i en förnyelseprocess och antagligen mått bra av en öppen diskussion.

Olof Lavesson
(m, riksdagsledamot Malmö
Anna Bergkvist
(m), riksdagsledamot Växjö

Inga kommentarer: