måndag, november 06, 2006

Marknadsmässig ersättning vid expropriering

Jag har träffat ett flertal markägare som har vittnat om statens idioti inom flera områden, inget som direkt förvånade mig men som jag ändå hoppas att vi kan ändra på under mandatperioden till viss del i alal fall. Det handlar inte bara om att staten köper upp en massa mark som de sedan inte tar hand om utan att markägare får uruselt betalt för sin mark. Vid dragningar av nya kraftledningar är detta särskilt anmärkningsvärt. Jag träffade en markägare som hade en stor kraftledning som gick rätt igenom hans mark. En gång i tiden fick han 600 kr i ersättning för detta intrång sedan dess har han förlorat 10 000- tals kronor årligen bara i avverkningsförlust. Det stora problemet är givetvis att äganderätten är så urholkad och att den enskilde inte har något att säga till om gentemot staten. En mycket viktig fåga som jag kommer att driva under mandatperioden.

Marknadsmässig ersättning vid expropriering
Ersättningsreglerna i expropriationslagen fick sin nuvarande utformning i början av 1970-talet. Någon mer allmän översyn av reglerna har inte skett. Med den bakgrunden finns all anledning att göra en utvärdering av hur reglerna fungerar och om de, allmänt sett, leder till rimliga och rättvisa resultat för den enskilde. Vi anser därför att en genomgripande översyn av expropriationslagen bör genomföras för att undersöka möjligheterna till att det offentliga ersätter den enskilde marknadsmässigt vid expropriering.

Det privata ägandet är djupt rotat i den svenska folksjälen. Många svenskar härstammar från självägande bönder. Historiskt sett har det privata ägandet av jord, skog och hus varit både vanligt och betydelsefullt i Sverige. Äganderätten är en etiskt motiverad rättighet, som också har stöd i såväl FN:s som den Europeiska deklarationen om mänskliga rättigheter . Alla medborgare har rätt att äga och förfoga över frukterna av sitt arbete. Staten har därmed också en moralisk skyldighet att respektera alla medborgares äganderätt.

Värnandet av äganderätten viktigt, både för fortsatt utveckling och för ekonomi och långsiktig trygghet. Eget ägande ger också möjlighet att ta andra hänsyn än strikt ekonomiska. Många familjer har i generationer vårdat och värnat sina marker. Detta har givit värdefulla miljöer som allt fler i dag uppskattar, men inte alltid vet eller förstår hur de uppkommit. Moderaterna tycker att fler borde äga skog och mark och är därför kritiska till hur tidigare regeringar valt att i stället köpa eller lösa in enskildas mark, av naturvårdsskäl. En sådan marksocialisering behöver inte vara en garanti för ett fortsatt miljöbevarande.

Ibland sker det statliga övertagandet i ett specifikt syfte – att t.ex. säkra den biologiska mångfalden – men tyvärr drabbas alltför ofta enskilda markägare och markens biologiska mångfald tas inte tillvara lika effektivt av staten som av enskilda ägare som levt på och med marken under många generationer. När nya kraftledningar skall byggas har markägaren sällan något att säga till om trots att de kanske har en bättre lösning på hur och var ledningen bör dras.

Med äganderätten följer rätten att bestämma över, bruka, bebygga och sälja egendom. Expropriation av mark är en direkt kränkning av äganderätten och bör endast komma i fråga i de fall då synnerligen angelägna samhällsintressen är påkallade. Det är inte värdigt en rättsstat att tillåta tvångsmässiga ingrepp i äganderätten på de grunder som nuvarande expropriationsändamål medger. När intrång i brukandet sker måste det offentliga ersätta markägare fullt ut.

Innan ett markköp eller inlösen sker bör i första hand prövas om ett skötselavtal kan upprättas mellan markägare och stat. På så vis kan ägaren fortsatt sköta marken, som givit upphov till det som är värdefullt, dessutom mot ersättning. Frivilliga lösningar är alltid att föredra framför tvång.

I den naturliga förändring som sker i våra liv och i miljön runt om är det viktigt med balans. Att bevara en miljö behöver inte innebära att den inte kan nyttjas. För att landsbygdens miljöer skall nå en hållbar utveckling måste både den ekonomiska, miljömässiga och den sociala utvecklingen vägas mot varandra. Men framförarallt så måste det ske en utvärdering av om de vinster som kan tänkas uppstå väl överstiger det övergrepp som den enskilde utsätts för vid en expropriering. Skall den enskilde utsättas för en sådan kränkning så bör också ersättningen motsvara marknadsvärdet på den mark som beslagtas.

Stockholm den 30 oktober 2006

Anna Bergkvist (m)

26 kommentarer:

Anonym sa...

Hello!

Nice site, keep up the good work .

http://buy-phentermine.hem.nu BUY PHENTERMINE
BUY PHENTERMINE
http://buy-phentermine.hem.nu buy phentermine
http://buy-phentermine.hem.nu phentermine online
http://buy-phentermine.hem.nu order phentermine
http://buy-phentermine.hem.nu cheap phentermine
http://buy-phentermine.hem.nu buy phentermine online
http://buy-phentermine.hem.nu phentermine diet pill
http://buy-phentermine.hem.nu phentermine online pharmacy
http://buy-phentermine.hem.nu phentermine prescription
http://buy-phentermine.hem.nu what is phentermine
http://buy-phentermine.hem.nu free phentermine

Anonym sa...

Hello!

Nice site, keep up the good work .

http://buy-phentermine.hem.nu BUY PHENTERMINE
BUY PHENTERMINE
http://blogg.sol.no/buy-phentermine
BUY PHENTERMINE
http://s-url.net/0mzj/ PARISEXPOSED
http://s-url.net/0n21/ PARISEXPOSED COM
http://s-url.net/0n22/ FREE PARIS HILTON EXPOSED
http://s-url.net/0n23/ FREE ACCESS TO PARISEXPOSED
http://s-url.net/0n24/ FREE LOGINS TO PARISEXPOSED
http://s-url.net/0n25/ PARIS EXPOSED
http://s-url.net/0n26/ PARIS EXPOSED COM
http://s-url.net/0n27/ FREE CLIPS OF PARISEXPOSED MOVIES
http://s-url.net/0n28/ FREE CLIPS OF PARISEXPOSED PRIVATE VIDEO COLLECTION
http://s-url.net/0n29/ FREE CLIPS OF PARISEXPOSED LESBIAN VIDEOS
http://s-url.net/0n2b FREE CLIPS OF PARISEXPOSED DRUNK VIDEOS AND MOVIES
http://s-url.net/0n2c/ PARIS LEBIAN MOVIE
http://s-url.net/0n2d/ DOWNLOAD PARIS PRIVATE MOVIE COLLECTION
http://s-url.net/0n2e/ DOWNLOAD PARIS HILTON LESBIAN VIDEO
http://s-url.net/0n2f/ DOWNLOAD PARIS HILTON PRIVATE MOVIE COLLECTION
http://s-url.net/0n2g/ DOWNLOAD PARIS HILTON NEVER SEEN BEFORE SEX MOVIES

Anonym sa...

poker bonus bez depozytudarmowy poker bez deponowania zielonych czyli dolców. no deposit without poker
freies Geldfreies Geld - Schürhaken null ablagern Prämie
stod uden udbetaling gratiale - giver alle nye spillere $50 uden indskud!
nenhum depósito poker bônusdinheiro gratuito - brasil no deposit without poker
Bônus de PôquerBônus de Pôquer Bônus de Depósito no deposit without poker
hiilihanko ei esiintymä bonusei ennakkomaksu hyvitys - hiilihanko ei esiintymä bonus
letét rendkívüli osztalékletét rendkívüli osztalék - prémium új játékos no deposit without poker

Anonym sa...

free bdsm dating service [url=http://loveepicentre.com/]what singles can do on valentines ady[/url] astrological dating http://loveepicentre.com/ christian courtship dating

Anonym sa...

muscle stiffness with menopause [url=http://usadrugstoretoday.com/products/arimidex.htm]arimidex[/url] viagara online pharmacy http://usadrugstoretoday.com/products/study-habits.htm ifida health http://usadrugstoretoday.com/products/colchicine.htm
medical blogs [url=http://usadrugstoretoday.com/products/acai.htm]acai[/url] yorkshire tea [url=http://usadrugstoretoday.com/products/trental.htm]the cause of high blood pressure[/url]

Anonym sa...

osbon medical systems [url=http://usadrugstoretoday.com/categories/cardio-vasculaires.htm]cardio vasculaires[/url] tums and aspirin combo http://usadrugstoretoday.com/catalogue/f.htm journal in mental health http://usadrugstoretoday.com/products/celexa.htm
quarmby pharmacy long island [url=http://usadrugstoretoday.com/products/tegretol.htm]tegretol[/url] university of chile wasm mineral economics [url=http://usadrugstoretoday.com/catalogue/b.htm]neck fat syndrome[/url]

Anonym sa...

http://forum.promarm.net/viewtopic.php?f=13&t=4256 http://morethanjustmoms.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=92606 http://www.scrap-aholics.com/ScrapSoup/viewtopic.php?f=15&t=331051 http://www.wooritrans.com/html/bbs/zboard.php?id=translator&page=1&page_num=20&select_arrange=headnum&desc=&sn=off&ss=on&sc=on&keyword=&no=547&category=
http://santanlegacy98-white.com/phpbb3/viewtopic.php?f=1&t=44319 http://daze.grimcode.com/phpBB3/viewtopic.php?f=8&t=424932 http://www.aswagna.com/showthread.php?p=512809#post512809 http://www.andriulli.com/pba/phpBB2/viewtopic.php?p=66693#66693
http://bfnut.alwin.sg/forums/viewtopic.php?f=7&t=47382 http://agro.bytregering.nu/forums/viewtopic.php?pid=584089#p584089 http://almforum.com/viewtopic.php?f=2&t=266165

Anonym sa...

http://healthboard.in/cabergoline
[url=http://healthboard.in/desyrel/what-kind-of-drug-is-desyrel]how to help child using drugs[/url] npi for cvs pharmacy [url=http://healthboard.in/conjugated-linoleic-acid/conjugated-linoleic-acid-abdominal-fat]conjugated linoleic acid abdominal fat[/url]
passing random drug tests http://healthboard.in/cabergoline/cabergoline-side-effects
[url=http://healthboard.in/cordarone/what-is-the-rationale-for-using-danazol]viagra generico impotencia[/url] frank drugs [url=http://healthboard.in/colchicine/smoking-colchicine]smoking colchicine[/url]
world wide scholarship of pharmacy http://healthboard.in/cyclophosphamide/canada-pharmacy-cyclophosphamide
[url=http://healthboard.in/buspar/mechanism-of-action-of-buspar]united kingdom drug classes[/url] snort drugs spread hiv [url=http://healthboard.in/buspirone/what-is-buspirone]what is buspirone[/url] actress commercial levitra [url=http://healthboard.in/combivent]combivent[/url]

Anonym sa...

http://alwayshealth.in/prednisone/prednisone-blood-sugar-abrupt-cessation
[url=http://alwayshealth.in/medical-dictionary/scienetific-and-medical-advances-for-buddhism]how people abuse prescribed drugs[/url] prognosis drug addiction bipolar [url=http://alwayshealth.in/penis-growth]penis growth[/url]
teen drug and rehab counsleing the survivors http://alwayshealth.in/tea
[url=http://alwayshealth.in/ocd/ocd-behavioural-avoidance]school of veterinary medicine[/url] use of adrenalin drug [url=http://alwayshealth.in/tea/tannic-acid-in-tea]tannic acid in tea[/url]
passing a drug test by drinking water http://alwayshealth.in/pravachol/niacin-pravachol
[url=http://alwayshealth.in/man-health/todd-herrenkohl-journal-of-adolescent-health-hill-maguin]pharmacy law washington state[/url] drug avastin [url=http://alwayshealth.in/heart/alicia-keys-from-the-heart]alicia keys from the heart[/url] quicklook electroni drug reference 2007 for free download [url=http://alwayshealth.in/heart/mio-heart-monitor-website]mio heart monitor website[/url]

Anonym sa...

mercedes amg cylinder bore http://eautoportal.in/kawasaki/how-fast-is-a-kawasaki-125-eliminator-motorcycle automobile restoration mustang pacific northwest
[url=http://eautoportal.in/honda-auto/houston-honda-dealers]steel auto wheels[/url] mcdaniel auto [url=http://eautoportal.in/jeeps/jeep-liberty-shift-4wd]jeep liberty shift 4wd[/url]
auto paint booth repair http://eautoportal.in/automobiles
[url=http://eautoportal.in/chrysler]mercedes benz 450 convertable[/url] volkswagen p0240 [url=http://eautoportal.in/chopper/case-ih-combine-chopper]case ih combine chopper[/url]
volkswagen city golf parking spot commercial http://eautoportal.in/dodge-com/ground-wire-dodge-dokada
[url=http://eautoportal.in/geo/how-to-hotwire-a-geo]where can i find wheels for dodge durango[/url] automobile sale [url=http://eautoportal.in/buick/william-buick-incorporated]william buick incorporated[/url]

Anonym sa...

replica chanel jewelry http://topcitystyle.com/dark-grey-sport-pants-color16.html italian shoes that breath [url=http://topcitystyle.com/black-gold-casual-tops-color204.html]movies featuring erica lauren[/url] designer reading glasses
http://topcitystyle.com/black-grey-green-sweaters-color230.html sweeties fashion [url=http://topcitystyle.com/navy-blue-off-white-pullover-color25.html]gheto fashion[/url]

Anonym sa...

warcraft clothes http://topcitystyle.com/dark-denim-blue-jeans-color165.html fashion bug [url=http://topcitystyle.com/purple-black-dress-shirts-color70.html]lauren sussino[/url] purple shoes for ladies
http://topcitystyle.com/black-men-color2.html discontinued ralph lauren bedding [url=http://topcitystyle.com/black-white-color23.html]taco chanel flange[/url]

Anonym sa...

sexy baby hentai http://planetofporn.in/anal-life/anal-destruction-ashley-anal
[url=http://planetofporn.in/adult-video/nutrition-requirement-for-the-older-adult]amateur polish porn[/url] discipline adult baby [url=http://planetofporn.in/adult-pic/amatuer-adult]amatuer adult[/url]
virgin ass pics http://planetofporn.in/adult-movie/orlando-adult-store
[url=http://planetofporn.in/erotic-video/online-erotic-short-stories]xxx massages[/url] free naked hentai games [url=http://planetofporn.in/archive-adult/seka-adult-sex-films]seka adult sex films[/url]
adult amateur movie http://planetofporn.in/adult-stories/adult-game-websites
[url=http://planetofporn.in/fetish/sex-fetish-picture]adult jewelry[/url] celibrity porn [url=http://planetofporn.in/hcg-oral/african-oral-traditions]african oral traditions[/url]
why some people enjoy anal sex http://planetofporn.in/free-adult/superbowl-jokes-adult
[url=http://planetofporn.in/best-amateur/amateur-fuck-fest]desktop sexy images[/url] anal sex too deep [url=http://planetofporn.in/first-anal/insane-cock-brothas-anal-sex]insane cock brothas anal sex[/url]

Anonym sa...

mobile phones t mobile compatible http://www.orderphonetoday.com/flip-category9.html prepaid mobile phones optus [url=http://www.orderphonetoday.com/a1608-quad-band-dual-card-with-analog-tv--item19.html]unlock vodafone mobile[/url] panasonic mobile cd changers

Anonym sa...

latest copy analysis gucci http://luxefashion.us/multicolored-shirts-color13.html jeep wrangler clothes [url=http://luxefashion.us/27-new-size17.html]truss designer[/url] jack lily shoes
http://luxefashion.us/blue-evening-cocktail-color32.html womens fitness shoes [url=http://luxefashion.us/?action=products&product_id=551]designer babies[/url]

Anonym sa...

susanne knips dresdner kleinwort http://www.thefashionhouse.us/dsquared-t-shirts-for-men-brand13.html mod fashion [url=http://www.thefashionhouse.us/white-blue-color55.html]laboutin shoes[/url] giada de laurentiis
http://www.thefashionhouse.us/white-black-dresses-color18.html bananashoes [url=http://www.thefashionhouse.us/bjorn-borg-men-brand115.html]sexy clothes[/url]

Anonym sa...

muscle god [url=http://usadrugstoretoday.com/categories/anti-acidez.htm]anti acidez[/url] brugda syndrome http://usadrugstoretoday.com/products/zestril.htm
white round t7 pill identification [url=http://usadrugstoretoday.com/categories/female-enhancement.htm]female enhancement[/url] health and nutrition experiments [url=http://usadrugstoretoday.com/index.php?lng=it&cv=eu ]how to stop anxiety attacks [/url] newsgroup articles on health dangers of smoking
diabetes clinical practice guidelines [url=http://usadrugstoretoday.com/categories/anti-depressant-anti-anxiety.htm]anti depressant anti anxiety[/url] chinese health food store in manassas http://usadrugstoretoday.com/products/atacand.htm
smoking hop [url=http://usadrugstoretoday.com/products/hoodia-weight-loss-gum.htm]hoodia weight loss gum[/url] device for monitoring stress levels [url=http://usadrugstoretoday.com/products/proscar.htm ]tiny heart stealer from the cameo kittens plate collection [/url] blood chemistries

Anonym sa...

designer wall mirrors http://www.thefashionhouse.us/38-roberto-cavalli-size24.html maternity clothes tall [url=http://www.thefashionhouse.us/jackets-amp-sweatshirts-page4.html]fasion designer[/url] the art company shoes
http://www.thefashionhouse.us/?action=products&product_id=1092 fashion designer [url=http://www.thefashionhouse.us/white-grey-on-sale-color26.html]classic boys shoes[/url]

Anonym sa...

kids clothes boys http://luxefashion.us/underwear-accessories-category35.html clothes female want nude male [url=http://luxefashion.us/bacci-abbracci-women-brand57.html]melissa lauren[/url] saint laurence university ny
http://luxefashion.us/26-classic-denim-size19.html dookie shoes web site [url=http://luxefashion.us/d-amp-g-long-sleeve-top-for-men-white-item2274.html]auth chanel coco cc logo eiffel tower charm necklace[/url]

Anonym sa...

roderick lauren hill http://topcitystyle.com/on-sale-women-s-tops-type2.html dian ferrari shoes australia [url=http://topcitystyle.com/s-jeans-cut-pants-size10.html]zoppa shoes[/url] fashionably dead
http://topcitystyle.com/black-evening-cocktail-color2.html the boston chanel [url=http://topcitystyle.com/?action=products&product_id=2236]teaching kids to tie their shoes[/url]

Anonym sa...

gambling software play poker free http://wqm.in/bingo_bingo-centers-nc internet casinos keno play rule
[url=http://wqm.in/lottery_london-ontario-dream-of-a-lifetime-lottery]gambling slogans[/url] jackpot shows in conroe texas [url=http://wqm.in/roulette_roulette-bet-limit]roulette bet limit[/url]
blackjack unlocked http://wqm.in/jokers_running-jokers
[url=http://wqm.in/baccarat_baccarat-crystal-glasses]star casino new westminster[/url] gambling formus [url=http://wqm.in/online-casinos_minnesota-casinos-with-highest-payouts]minnesota casinos with highest payouts[/url]
wisconsin lottery holiday lottery results http://wqm.in/online-casinos_the-effect-of-casinos-in-oklahoma online gambling and american credit cards [url=http://wqm.in/slots_play-litle-green-men-slots-on-line]play litle green men slots on line[/url]

Anonym sa...

fx movie hosts [url=http://moviestrawberry.com/films/film_shaun_the_sheep/]shaun the sheep[/url] free illeagll movie downloads http://moviestrawberry.com/films/film_dan_in_real_life/ two lane blacktop movie
review of movie the mansen family [url=http://moviestrawberry.com/films/film_2_fast_2_furious/]2 fast 2 furious[/url] indiana jones movie 2008 http://moviestrawberry.com/films/film_family_guy/ lolita movie clips
rememeber the titans movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_last_man_standing/]last man standing[/url] x files movie wikipedia
lightning theif movie audition dates [url=http://moviestrawberry.com/films/film_pirate_camp/]pirate camp[/url] the grand movie theater http://moviestrawberry.com/films/film_kickin_it_old_skool/ catseye the movie troll pics
holy smoke movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_duplicity/]duplicity[/url] one last dance movie reviews http://moviestrawberry.com/hqmoviesbygenres/download-genre_comedy-movies/?page=20 united artists astoria movie schedule

Anonym sa...

john sayles movie matewan [url=http://moviestrawberry.com/films/film_rocky/]rocky[/url] untouchables movie baseball bat http://moviestrawberry.com/films/film_illuminating_angels_demons/ segregation in movie theaters in 1940s
el rancho gay movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_vacancy/]vacancy[/url] eyes wide shut movie review http://moviestrawberry.com/films/film_the_mentalist/ movie clips of trains
legend of bloody jack movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_the_color_of_money/]the color of money[/url] a few good men movie
transformers movie ratings [url=http://moviestrawberry.com/films/film_anger_management/]anger management[/url] barbarian movie trailer http://moviestrawberry.com/hqmoviesbygenres/download-genre_thriller-movies/?page=21 original tv movie who is the black dahlia
commander movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_just_visiting/]just visiting[/url] online dvd movie http://moviestrawberry.com/countries/?page=111 hermitage pa movie theaters

Anonym sa...

wild thing movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_gumball_3000_the_movie/]gumball 3000 the movie[/url] pantyhose sex free video movie http://moviestrawberry.com/films/film_the_quest/ tyra moore free movie downloads
how to price horror movie collectibles [url=http://moviestrawberry.com/films/film_the_others/]the others[/url] jubilee the movie http://moviestrawberry.com/films/film_the_fairies/ movie pcu on dvd
movie production companies atlanta [url=http://moviestrawberry.com/films/film_the_village_smithy/]the village smithy[/url] free download slither hollywood movie
movie pacific heights copycat villians [url=http://moviestrawberry.com/films/film_the_phantom_creeps/]the phantom creeps[/url] paypal adult movie downloads http://moviestrawberry.com/films/film_cougar_club/ dr strangelove movie
failure to launch movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_fool_s_gold/]fool s gold[/url] across the universe movie http://moviestrawberry.com/hqmoviesbycountry/country_canada/?page=7 donald harris movie

Anonym sa...

terminator 2 movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_they_re_off/]they re off[/url] new movie helen mirren http://moviestrawberry.com/films/film_curly_sue/ incest movie clips
dvd movie retail [url=http://moviestrawberry.com/films/film_the_penguins_of_madagascar/]the penguins of madagascar[/url] chase movie http://moviestrawberry.com/films/film_the_bravados/ free crop video image for windows movie maker
breakfast on jupiter the movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_love_story/]love story[/url] movie eastern promises
southern belles movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_the_triangle_70/]the triangle 70[/url] the classic movie dan patch http://moviestrawberry.com/films/film_the_grapes_of_wrath/ movie theater milford ohio
brazil fetish movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_are_you_afraid_of_the_dark_70/]are you afraid of the dark 70[/url] how to start movie on playstation 3 without remote http://moviestrawberry.com/films/film_amor_en_concreto/ atlanta georgia movie theatre

Anonym sa...

qoutes from rebound the movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_alligator_ii_the_mutation/]alligator ii the mutation[/url] catholic movie review http://moviestrawberry.com/hqmoviesbygenres/download-genre_documentary-movies/?page=9 articles on movie download privacy
american broadcasting company deadly intentions movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_kyuti_hani/]kyuti hani[/url] wet pussy movie http://moviestrawberry.com/hqmoviesbygenres/download-genre_comedy-movies/?page=20 latest movie musical in high school
university of chicago movie review template [url=http://moviestrawberry.com/films/film_thank_you_for_smoking/]thank you for smoking[/url] a civil action movie
tony leung movie clips [url=http://moviestrawberry.com/films/film_island/]island[/url] where can i watch high school musical 2 the full movie http://moviestrawberry.com/films/film_love_and_other_disasters/ video art makes movie about people
new release movie rentals [url=http://moviestrawberry.com/films/film_dirty_love/]dirty love[/url] raw deal movie review http://moviestrawberry.com/films/film_babes_in_toyland/ movie stars named michael