måndag, november 06, 2006

Låt rörelsehindrade jaga

Det finns idag inga rimliga argumnet för varför inte funktionshindrade skall ha möjlighet att jaga från ett motordrivet fordon. Jag hoppas att detta kan bli en realitet i framtiden så att fler männiksor kan känna sig delaktiga, få tillfälle att utöva sina fritidsaktiviteter och känna gemenskap. När lösingen är enkel förstår jag inte varför man skall exkludera vissa.

Låt rörelsehindrade jaga
Alla människor har samma rätt att få komma ut i naturen och det är glädjande att se hur alltfler rörelsehindrade deltar i jakt och viltvård. Därför är det märkligt att regler idag gör det onödigt svårt för rörelsehindrade att jaga.

Jaktförordning (1987:905) slår fast vad som skall anses vara förbjudna medel och metoder för fångst och dödande. Enligt Förordning (2001:451) är det bland annat förbjudet att jaga från ett motorfordon i rörelse. För att underlätta för dem som är rörelsehindrade och ge dem möjlighet att delta vid jakt på samma villkor som alla andra anser jag att rörelsehindrade bör få rätt att jaga från motordrivet fordon. Det är en enkel förändring i Jaktförordningen som innebär att funktionshindrade undantas från denna bestämmelse skulle betyda väldigt mycket för många rörelsehindrade. Inte minst skulle detta innebära att många jägare skulle kunna fortsätta att följa med ut i skogen och delta i gemenskapen trots att de blivit gamla och inte har full rörelseförmåga längre.

Stockholm den 30 oktober 2006

Anna Bergkvist (m)

4 kommentarer:

Rollx sa...

Gäller detta också synskadade ?.

Anna Bergkvist sa...

Finns ju en del uppenbara problem med att köra ett motordrivet fordon när man är synskadad på samma sätt som det kan finnas andra funktionshinder som gör det svårt att köra fordonet. Jag anser dock att man i största möjliga utsträckning skall försöka att göra det möjligt för funktionshindrade av olika slag att vara med i skogen och delta i jakten istället för att sätta upp hinder och försvåra.

Anonym sa...

Det finns väl ingen som hindrar rörelsehindrade från att vara ute i naturen. Så det är ju knappast relevant argument till varför alla borde få jaga.
Och om du vore lite påläst så skulle du också veta att viltvård till stor del inte bara handlar om att skjuta av djur. Så för rörelsehindrade som vill hjälpa till med viltvård så ska det nog gå att ordna.

Och är det själva skjutandet som dom saknar så kan dom väl skjuta på bana. Om det är själva mördandet dom är ute efter så kan man ju be dom förklara sig varför det skulle vara så jävla viktigt. Och varför är det en rättighet öht? Om dom nu känner sig ett med naturen eller något annat skit så kan jag be dig berätta för alla rörelsehindrade att i en naturlig värld så skulle dom ligga utan sina rullstolar och svälta ihjäl.

Anonym sa...

Angående svaret som, Anonym sa,så anser jag att denna människa, genom sitt inlägg, är direktkvalificerad i gruppen psykiskt funktionshindrade, inget ont mot den gruppen, och borde tacka Anna för att hon kämpar för personer med funktionshinder skall få jaga. Heder åt människor som anser att vi skall ha lika villkor.