tisdag, november 21, 2006

Artikel i Smålandsposten - Rivstart för fler jobb

Kritiken mot den nya regeringens budget haglar tätt från socialdemokraterna och deras frustration över att vara försatta i opposition tycks vara enorm. Den politiska debatten har hitintills mestadels handlat om nivåer i akassan och avgifter till fackförbund och jag anser att fokus har hamnat lite fel och att den viktigaste frågan glömts bort.

Diskussionen borde i större utsträckning handla om jobben och huruvida den nya regeringen har lyckats i sin budget med att skapa möjligheter för företagen att anställa fler, att expandera och att nya företag kan starta. För om det inte skapas fler jobb och fler arbetslösa får möjlighet att bryta sitt utanförskap så kommer vi få betydligt större problem än sänkta nivåer i akssan att diskutera i framtiden.

Bakgrunden till vår kraftsamling för att återupprätta arbetslinjen är att är nästan var femte svensk står utanför arbetsmarknaden. Det är viktigt att komma ihåg att det är socialdemokraterna som har övergivit den arbetslinje som vi nu eftersträvar. För att få folk i arbete är det tre saker vi vill genomföra. För det första ska det löna sig att arbeta. För det andra ska det bli billigare och enklare att anställa och att ha anställda. För det tredje så ska arbetsmarknadspolitiken fokusera på matchningsfunktionen, inte på att dölja arbetslösheten.

Det blir nu mer lönsamt att arbeta och lättare att anställa. Från den 1 januari 2007 införs ett särskilt jobbavdrag som tydligt gör det lönsamt för låg- och medelinkomsttagare att välja arbete före bidragsförsörjning. Från den 1 januari införs också nystartsjobben som innebär att arbetsgivaravgifterna tas bort för personer som haft arbetslöshetsersättning, sjukpenning, förtidspension och socialbidrag i mer än ett år.

Hushållsnära tjänster görs billigare under nästa år, det blir även enklare och lönsammare att vara företagare, bl.a. slopas arbetsgivarnas medfinansiering av sjukpenningkostnaden. Arbetsmarknadspolitiken effektiviseras, Arbetsmarknadsverket reformeras från grunden, verkningslösa arbetsmarknadsåtgärder avskaffas. Arbetslinjen tydliggörs i arbetslöshetsförsäkringen, incitamenten att arbeta förstärks.

Jag är mycket glad och nöjd över regeringens budgetförslag. Vi håller vad vi lovar och vi genomför successivt förändringar som kommer att få landet på rätt köl. Som återupprättar arbetslinjen och ger fler människor möjligheten att komma till sin rätt i arbetslivet. Det är en budget som syftar till att öka sysselsättningen och motverka utanförskapet.

Allt kommer inte direkt, men mycket märker vi redan nästa år.

Anna Bergkvist
Riksdagsledamot (m)

5 kommentarer:

Anonym sa...

its here

phentermine search
phentermine
tramadol
cialis

Anonym sa...

Phentermine
Phentermine search
Ringtone search
Tramadol
Phentermine
cialis

Anonym sa...

Search engines try it

Casino
viagra
tramadol
cialis

Anonym sa...

Latest news. Viagra, cialis

viagra
cialis
tramadol

Anonym sa...

DOn't you know what else can help ? Because I do not know to whom address.
I was prescribed Carisoprdol which I bought here. But maybe I bought something wrong?
cialis
levitra
or here phentermine