torsdag, maj 18, 2006

Vård till salu?

Socialdemokraterna kritiserar ofta oss moderater, när vi vill driva vårdcentraler eller sjukhus i privat regi eller på entreprenad. De påstår att vi vill sälja ut vården.
Sanningen är snarare den, att vården för längesedan sålts ut till byråkraterna. Betalningen blev långa köer och stora underskott. Vad vi moderater vill, är att ge vården tillbaka till personalen och patienterna.
Jag tror egentligen inte att Socialdemokraterna har något emot att sälja ut vården - det är makten som de är rädda att förlora. Vi i moderaterna byter dock gärna politikermakt mot personal- och patientinflytande.
Vi vill inte sälja ut vården vi vill skapa fria sjukhus som ger patienterna vård i tid!

Inga kommentarer: