tisdag, maj 16, 2006

Ett orimligt obligatorium!

I går kunde man läsa att valdeltagandet i årets kårfullmäktigeval vid Växjö Universitet hamnade på 8.83%. På flertalet av landets universitet och högskolar har likande siffor redovisats. Tydligare än såhär blir det väl knappast aldrig, studentkåren har ingen legitimitet att tala om. Det krävs ett nytänk och en kraftig omorganisering för att studentkårerna skall få den kraft och göra den nytta de möjligen skulle kunna göra. Kårobligatoriet måste avskaffas!

Varje termin är det samma sak. Sveriges studenter tvingas betala kåravgiften och blir därmed medlemmar i studentkåren. Jag har själv studerat under ett flertal år och jag anser att man kan ifrågasätta kårobligatoriet av många anledningar. Att det är principiellt förkastligt är det främsta argumentet, obligatoriet strider mot de mänskliga rättigheterna om föreningsfrihet.

Det går dock alldeles utmärkt att argumentera mot ett obligatorium utifrån många andra aspekter, det låga valdeltagandet och den näst intill obefintliga legitimiteten är ett exempel på detta. Att kåravgiften sällan kommer studenterna till del är en annan. Då kåren sysselsätter sig med en rad andra aktiviteter än att bevaka utbildningar och se till studenters rättigheter, såsom att anordna spex, fester och driva nattklubbar, blir det lätt så att de inaktiva studenterna subventionerar de aktiva studenternas fritidssysselsättningar och festligheter.

Utbildningsbevakningen är i de flesta fall säkert jättebra runt om i landet, problemet är att det är en så pass liten del av kårens verksamhet samtidigt som det skulle kunna skötas på annat sätt än via ett obligatorium. Jag är helt säker på att det hade varit många studenter som hade varit villiga att betala en liten slant för att någon bevakade utbildningen och såg till att högskolan eller universitetet skötte sig. Det är konstigt att man hävdar att man måste ha ett kårobligatorium för detta. Det känns nästan som om kårerna och de som är verksamma inte riktigt själva tror på sitt koncept. Om verksamheten och kårerna verkligen vore så bra för studenterna som kårkramarna ofta vill framhäva vore det väl inget problem om kårobligatoriet avskaffades, då skulle studenterna fortfarande vilja vara medlemmar.

Jag anser att kårobligatoriet bör avskaffas och att Sveriges studenter skall befrias! Jag kommer inte att rösta fel om jag blir invald i riksdagen.

Anna Bergkvist
riksdagskandidat (m)

Inga kommentarer: