måndag, maj 15, 2006

Arbetslinjen gäller!

Det går bra för Sverige just nu! Men trots detta så skapas inga fler jobb.
Många av mina vänner känner inte igen sig i den positiva bild av Sverige som presenteras av Socialdemokraterna. De lovas i och för sig nya och högre bidrag men vad hjälper det när de inte har ett jobb att gå till. De känner sig inte lyckligare för den sakens skull. De undrar när jobben kommer?

Att få fler i arbete är en av de viktigaste frågorna, kanske den allra viktigaste. Sverige står inför en omfattande utmaning med en åldrande befolkning. Allt färre arbetar samtidigt som allt fler försörjs av olika bidrag. Idag står 1.5 miljoner människor utanför arbetsmarknaden. De arbetar inte alls eller arbetar inte lika mycket som de skulle vilja. I Växjö är detta mycket påtagligt då akademikerarbetslösheten är stor. Många studenter som egentligen är färdiga med sin utbildning vittnar om att de skriver in sig på kurser och fortsätter läsa enbart för att de inte får ett arbete.

Verkligheten är också den att Sverige har tappat 50~000 industrijobb sedan valet 2002 och att det startas allt för få företag i Sverige. För Kronobergs del är detta mycket allvarligt då en fortsatt minskning av industrijobben i allra högsta grad drabbar vårt län. Delar av vår region har förvisso förskonats från hög arbetslöshet men vi är i stort behov av ett nyföretagande och att de befintliga företagen kan expandera för att säkra välfärden i framtiden.

Vår politik går ut på att fler skall arbeta. Genom arbete får man möjlighet att utvecklas, känna egenvärde och stolthet. Genom arbete och lön får man också större möjlighet att kunna påverka sitt liv. Våra viktigaste åtgärder för att få fler i arbete är sänkta skatter för låg- och medelinkomsttagare, stramare bidrag och bättre villkor för företagen så att nya jobb skapas. För att ge människor en chans att komma tillbaka till arbetslivet efter en längre tids arbetslöshet eller sjukskrivning föreslår vi nystartsjobb. Dessa nystartsjobb är till skillnad från regeringens plusjobb, riktiga jobb och inte konstruerade jobb.

Jag tror att socialdemokraternas problem i mångt och mycket handlar om att de bara sett företag på bild. Socialdemokraterna som en gång i tiden var ett arbetarparti och som visste att grunden till välfärden lades genom hårt arbete, går idag med på att betala människor för att inte arbeta - friåret måste svida i själen hos en gammal hederlig arbetarsosse.

Socialdemokraterna har ingen aning om vad som driver en entreprenör, vad som får en familj att pantsätta sitt hus för att satsa på sin idé. Men har man som jag Gnosjöandan nedärvt i generna och en far son kämpat för sitt företag i med- och i mycket kraftig motvind så vet man vad det innebär att driva ett företag och vad som måste förändras för att fler skall vilja göra likadant. Det handlar bland annat om att minska regelbördan för företagarna. Det är orimligt att man som företagare antas hålla reda på 20.000 sidor lagtext. Sedan vill vi ta bort hindren för människor som vill driva företag att få F-skattsedel. Det handlar ju om en vilja att driva företag och betala sin skatt.

Inga kommentarer: