torsdag, september 07, 2006

Vi satsar på kvalité - socialdemokraterna på kvantitet

Nedan finner ni en artikel som publicerades i Smålandsposten idag. Jag besvarar ett påhopp vad gäller antalet studenter i landet i allmänhet och på Växjö universitet i synnerhet av Carina Elgestam, socialdemokratisk riksdagsledamot. Socialdemokraterna har ju som målsättning att 50% av varje årskull skall läsa på universitet eller högskola. Trevligt kanske man kan tycka men du socialdemokraterna inte tillskjuter pengar till universiteten i samma takt som de utökar platserna så blir bara konsekvensen att kvaliteten urholkas. Dessutom skulle jag vilja tillägga att majoriteten av varje årskull inte är ett dugg intresserad av att läsa på universitet. Majoriteten vill ha ett arbete!


Vi satsar på kvalité - socialdemokraterna på kvantitetCarina Elgestam och Co går i en artikel till attack mot moderaternas utbildningspolitik. De ställer frågan om Växjö Universitet hade haft lika många studenter som de har idag om moderaterna hade fått bestämma… Svaret på den frågan är sannolikt nej! Moderaterna ser inget egenvärde i att ha ett visst antal studenter. Den stora skillnaden mellan partierna är som vanligt att vi satsar på kvalitet medan socialdemokraterna satsar på kvantitet. Studenterna ute på universitetet hade kanske därför varit färre än idag om vi fick bestämma men de hade fått en betydligt bättre utbildning i gengäld.

Jag vill att kvaliteten på den högre utbildningen ska vara i världsklass – det blir den inte med fler utbildningsplatser samtidigt som man inte tillför några nya pengar.

För det är så den bittra sanningen ser ut - resurserna per student har minskat i Sverige under socialdemokraternas tid vid makten, medan de i de flesta andra länder har ökat. Även anslagen till forskning och forskarutbildning har urholkats, trots att såväl grund- som forskarutbildning har byggts ut i snabb takt. Denna utveckling måste vändas.

Vi moderater går till val på att högskolor och universitet tillförs tillräckliga resurser så att kvaliteten i grundutbildning, forskning och forskarutbildning kan stärkas. Därför vill vi moderater i ett första steg öka resurserna till högskolor och universitet med nära fyra miljarder kronor de kommande tre åren.

Det är även av stor vikt att lärosätena garanteras en fri och självständig ställning, liksom att forskningsresurserna fördelas efter vetenskaplig kvalitet och inte efter kortsiktiga politiska mål. Det fria sökandet efter kunskap måste värnas.

Jag ställer mig även frågan hur många det är av Växjös 14 000 studenter som verkligen vill studera..? Hur många av dessa studenter hade hellre haft ett arbete att gå till än att påbörja ännu en kurs som innebär ännu större studieskulder och en fortsatt osäker framtid? För socialdemokraterna har högskolorna och universiteten blivit ett sätt för dem att dölja den verkliga arbetslösheten, inte för att tillgodose varken arbetsmarknadens eller ungdomarnas intresse.

Jag anser att det är bättre att vi satsar på kvalitet i utbildningen och arbete för dem som hellre vill arbeta. Moderaterna föreslår bland annat att arbetsgivaravgifterna bör avskaffas för ungdomar under 20 år och halveras för ungdomar mellan 20 och 25 år. Samtidigt satsar vi på yrkesutbildningar och lärlingsprogram. På detta vis tror jag att vi kommer att få en utbildning med kvalité och en arbetsmarknad där den unga generationen har en ljus framtid oavsett huruvida de har läst på universitetet eller ej.

Anna Bergkvist (m)
Riksdagskandidat

Inga kommentarer: