torsdag, november 15, 2007

Utslaget i HD stärker äganderätten

Utslaget i HD stärker äganderätten

- Utslaget från Högsta domstolen kom som en mycket positiv överraskning. I detta fall handlar det inte om pengarna utan om principen. Det säger den moderata riksdagsledamoten Anna Bergkvist, från Kronobergs län

- Äganderätten är i regel ganska svag i Sverige men i och med denna dom stärks äganderätten något. Detta är mycket positivt och jag som arbetar mycket med ägandefrågor anser nu att det är hög tid för att ta upp frågan om expropriering och ersättning till markägaren för en grundlig genomgång.

- Ersättningsreglerna i expropriationslagen fick sin nuvarande utformning i början av 1970-talet. Någon allmän översyn av reglerna har inte skett. Med den bakgrunden finns all anledning att göra en utvärdering av hur reglerna fungerar och om de, allmänt sett, leder till rimliga och rättvisa resultat för den enskilde. Jag anser därför att en genomgripande översyn av expropriationslagen bör genomföras för att undersöka möjligheterna till att det offentliga ersätter den enskilde marknadsmässigt vid expropriering, något som jag tog upp i en motion redan förra året i riksdagen.

- För att mildra verkan av en expropriering anser jag också att regeringen bör överväga att ersättningen blir skattebefriad. Det är inte mer än rimligt att den som tvingas realisera en tillgång också hålls fri från beskattning, avslutar Anna Bergkvist

Bakgrund: Förra veckan kom ett utslaget i HD som gav bröderna Andersson i Bålsta rätt till ersättning för intrånget med en ledning i skogen. Striden påbörjades för sju och ett halvt år sedan när Vattenfall och Svenska Kraftnät fick ledningsrätt för att hänga upp en extra kabel i en av kraftledningarna. Det krävdes ingen extra mark för kabeln, men bröderna ansåg ändå att det var ett intrång och tog rättslig strid mot lantmäteriet för att få ersättning. Drygt fyra år senare (i förra veckan) kom HD med utslaget och ändrar därmed praxis för ersättningar i sådana här fall.

Inga kommentarer: