torsdag, november 15, 2007

Artikel i Smålandsposten - var finn(s) er jobbpolitik?

Socialdemokrater, var är er jobbpolitik?

Förmodligen är den viktigaste frågan i den svenska politiken det kommande året om fler ska in på arbetsmarknaden, eller inte. Socialdemokraterna har lagt sitt budgetförslag och skillnaden mellan Alliansen och oppositionen är mycket tydlig. Alliansens politik för att skapa jobb står mot socialdemokraternas politik för höjda bidrag. Uppgivenheten är tydlig och socialdemokraternas svek mot de som hoppas på ett jobb kan inte bli tydligare.

I sin budget tar socialdemokraterna avstånd från alliansens politik vilket också innebär att de också tar avstånd från de jobb som vår politik skapar. Om socialdemokraternas fick bestämma skulle uppskattningsvis 60 000 färre jobb skapas det kommande året. Vill någon socialdemokrat förklara vilka det är som inte ska få ett jobb?

Den ekonomiska politik som Alliansregeringen för är ansvarsfull, och ett resultat är att utanförskapet minskar i snabb takt. Ser man tillbaka på det gångna året minskade totalt sett utanförskapet med 149 000 personer. Det har varit all-time-high i antalet sysselsatta. Det har inte varit fler jobb anmälda till arbetsförmedlingen på flera decennier. Antalet arbetade timmar ökade mer i september än någonsin tidigare. De jobb som nu kommer är till övervägande del tillsvidareanställningar och är jämnt fördelade mellan män och kvinnor.

Förra mandatperioden, när socialdemokraterna satt vid makten, fick vi 140 nya förtidspensionärer om dagen. Sedan den borgerliga regeringen tillträdde för ett år sedan har över 400 personer om dagen lämnat utanförskap och istället fått ett jobb att gå till. Utöver den ekonomiska vinsten så blir de en del av en en arbetsgemenskap att känna trygghet i och får tryggheten i en lön att leva på. Det är resultatet av en politik som prioriterar kampen mot utanförskapet och använder högkonjunkturen för att genomföra nödvändiga och långsiktiga reformer. Mot det står socialdemokraterna med högre ersättningar, högre arbetslöshet och mer programåtgärder och trixande med siffror. Det är en politik för orättvisa, utslagning och utanförskap. I sin budget tar socialdemokraterna bort mycket av det arbetsutbudsstimulerande och väljer kortsiktig stimulans av ekonomin vilket riskerar att leda till överhettning och inflation. Till det kommer kraftiga skattehöjningar för dem som jobbar. Socialdemokraterna kallar dem som får höjd skatt med 300- 400 kr i månaden för höginkomsttagare, vi kallar dem lokalvårdare, förskollärare, metallarbetare, poliser och sjuksköterskor.

Men värst av allt är ändå jobbsveket. Socialdemokraterna tar bort allt som utomstående betraktare menar ger jobb, och de ersätter det med ingenting. Fredrik Reinfeldt ställde en fråga till Mona Sahlin i höstens partiledardebatt men utan att få något svar - nu ställer vi samma fråga till länets tre S-ledamöter istället. Var är jobbpolitiken? Vad är det ni föreslår som ska ge jobb till de många människor som står utanför?

Anna Bergkvist (m)
Karin Nillsson (c)
Katarina Brännström (m)
Eva Johnsson (kd)
Riksdagsledamöter

Inga kommentarer: