måndag, november 19, 2007

Ännu en ledare för Röda khmererna gripen!

Efter trettio år åtals de ansvariga för Röda khmerernas terror i Kambodja. Ännu en ledare för de Röda khmererna i Kambodja har nu gripits. Khieu Samphan, statschef i Röda khmerernas regim i Kambodja på 1970-talet, greps på måndagen av den FN-stödda tribunalen som upprättats för att rannsaka de forna terrorledarna. Rättegångarna skall påbörjas nästa år. Jag anser att det är mycket bra att dessa männiksor ställs inför rätta och ställas till svars för de fasansfulla dåd som de begick mot mänskligheten. Röda khmerernas ledare Pol Pot avled redan 1998 men det är av stor betydelse att ställa andra höga ledare tills svars. Man räknar med att omkring två miljoner männiksor dödades eller svalt ihjäl under den tid då de Röda khmerena var vid makten. Deras politik och ideologi var en slags extrem maoistisk kommunism där männiksor tvingades sedan ur städerna och ut på den kambodjanska landsbygden. Tanken var att i jättelika kollektivjordbruk skapa ett nytt, utopiskt samhälle. Istället dog 1/4 av den Kambojanska befolkningen.

1 kommentar:

CresceNet sa...

Oi, achei seu blog pelo google está bem interessante gostei desse post. Gostaria de falar sobre o CresceNet. O CresceNet é um provedor de internet discada que remunera seus usuários pelo tempo conectado. Exatamente isso que você leu, estão pagando para você conectar. O provedor paga 20 centavos por hora de conexão discada com ligação local para mais de 2100 cidades do Brasil. O CresceNet tem um acelerador de conexão, que deixa sua conexão até 10 vezes mais rápida. Quem utiliza banda larga pode lucrar também, basta se cadastrar no CresceNet e quando for dormir conectar por discada, é possível pagar a ADSL só com o dinheiro da discada. Nos horários de minuto único o gasto com telefone é mínimo e a remuneração do CresceNet generosa. Se você quiser linkar o Cresce.Net(www.provedorcrescenet.com) no seu blog eu ficaria agradecido, até mais e sucesso. If is possible add the CresceNet(www.provedorcrescenet.com) in your blogroll, I thank. Good bye friend.