tisdag, september 04, 2007

Ännu ett vallöfte infrias

Alliansen vill öka valfriheten för barnfamiljerna och samtidigt stimulera en ökad jämställdhet. Föräldrar ska ges bättre förutsättningar att själva välja den typ av förskola och barnomsorg som passar just deras barn. Både kvinnor och män ska kunna kombinera familjeliv med arbetsliv. I höstens budgetproposition presenterar regeringen en familjepolitisk reform. Reformen innehåller fyra delar: barnomsorgspeng, ökat pedagogiskt inslag i förskolan, jämställdhetsbonus och frivilligt kommunalt vårdnadsbidrag. Reformen kommer att genomföras successivt.

Det som så många familjer har längtat efter kan äntligen bli verklighet.
Vårdnadsbidraget riktar sig till föräldrar med barn mellan 1 till 3 år som vill vara hemma lite längre efter föräldraförsäkringens slut. De kommuner som så önskar kan ge ett skattefritt kommunalt bidrag på maximalt 3 000 kronor per månad. Villkoret för att få fullt vårdnadsbidrag är att barnet inte utnyttjar den offentligt finansierade barnomsorgen. Föräldern kan förvärvsarbeta och samtidigt uppbära vårdnadsbidrag om barnomsorgen ordnas på annat sätt. Däremot kommer vårdnadsbidraget inte att kunna kombineras med vissa bidrag och ersättningar, till exempel föräldrapenning och a-kassa. Vårdnadsbidraget ska kunna trappas av mot graden av nyttjande av offentligt finansierad barnomsorg, vilket möjliggör en kombination av förskola och omsorg i hemmet. Vårdnadsbidraget införs från 1 juli 2008.

Den andra delen av reformen, jämställdhetsbonusen, är jag förvisso mer skeptisk till men den kommer säkert att bli hur bra som helst. Jämställdhetsbonusen, som också införs 1 juli 2008, skapar bättre möjligheter för såväl mammor som pappor att ta ett aktivt ansvar för barnen under föräldraledigheten. Ett jämnare uttag av föräldraledigheten är bra både för föräldrarna och barnen. Det kan också motverka omotiverade löneskillnader och bidrar till att stärka kvinnornas förankring i yrkeslivet.

Jämställdhetsbonusen ska utformas för att främja en återgång i arbete och kan utgå med maximalt 3 000 kronor per månad. Högsta möjliga jämställdhetsbonus erhålls om föräldrarna delar helt lika på föräldrapenningen.

1 kommentar:

Anonym sa...

Bloggtips, en helt ny blogg om muslimska friskolor:

http://muslimskafriskolan.blogspot.com