onsdag, september 12, 2007

Lysande lösning med Ljungby BB


Frågan om Ljungby BB har varit en het och infekterad fråga en längre tid nu. Socialstyrelsen tvingade landstingsledningen att stänga BB i Ljungby då de inte längre kunde garantera den medicinska säkerheten. Ljungbyborna blev självklart mycket besvikna över detta bittra slut men nu finns en annan lösning inom räckhåll.

Igår träffades politiker från landstinget och kommunpolitiker från den västra delen för att diskutera frågan på nytt. Nu verkar det som om hela Ljungby lasarett kan komma att läggas ut på entreprenad. Det är i alla fall vad den borgerliga landstingsalliansen tillsammans med kommunledningen i Ljungby föreslår.

Moderaterna föreslog i en motion redan för sju år sedan att Ljungby lasarett kan bolagiseras. Men sedan dess har partiet inte vunnit något gehör för sina åsikter bland de andra partierna. Nu har alliansen dock enats om att pröva möjligheten att lägga ut sjukhuset på entreprenad och i alternativ regi.
All verksamhet berörs, som akutmottagning och även BB/förlossning. Totalt sett rör det sig om verksamhet på 800 miljoner kronor. Ett förslag kommer att läggas vid nästa landstingsstyrelsemöte och vid fullmäktigemötet 22 oktober kas beslut tas.

Inga kommentarer: