tisdag, oktober 10, 2006

KU och MjU

Under förmiddagen idag beslutade kammaren om vilka riksdagsledamöter som skall ta plats i riksdagens 15 utskott. Jag hamnade som ordinarie ledamot i konstitu-tionsutskottet och 2:e suppleant i miljö- och jordbruksutskottet.

Jag är mycket nöjd med mina uppdrag i utskotten. Kombinationen av de båda utskotten kunde inte ha blivit bättre. Nu har jag möjlighet att jobba med principiella frågor såsom yttrandefrihet, opinionsbildning och religionsfrihet samtidigt som jag kan bevaka skogs, jakt och jordbruksfrågor. Sannolikt kommer regionfrågan att komma upp och diskussioner om det kommunala självstyret är alltid aktuellt.

Konstitutionsutskottet har också uppgiften att granska regeringens och statsrådens arbete samt meddela riksdagen resultatet av sin granskning. Det handlar då inte bara om den nuvarande re-geringen och statsråden utan kan stäcka sig flera år tillbaka i tiden. Göran Persson och Lars Danielsson kanske inte kan andas ut efter tzunamin riktigt ännu och Mona Sahlin kanske vet mer om Estonia än vad som framkommit...eller?

Det är helt klart en mycket spännande tid och jag ser fram mot att påbörja arbetet i utskotten.

Inga kommentarer: