fredag, juni 16, 2006

Tävlingen vi inte bör vinna!

Svenska Naturskydsföreningens hårda kritik av den borgerliga alliansen i allmänhet och moderaterna i synnerhet diskuterades flitigt i veckan. Moderaterna fick sämst betyg av samtliga riksdagspartier. Många sade att detta inte är en tävling som vi moderater kan vinna. Min fråga är om detta verkligen är en tävling som vi vill vinna.

När de politiska partiernas ställningstaganden jämförs får de röd-gröna pluspoäng för deras acceptans av trängselavgifter medan de borgerliga partierna utom centern får minuspoäng för att de inte vill dubblera koldioxidskatten för icke elintensiv industri. Med tanke på hur många svenska företag som skulle drabbas av ökande kostnader hoppas jag aldrig att vi får några pluspoäng för detta. Extra skatten som införts för bilar i Stockholm anser jag inte heller vara särskilt bra. Det enda som detta bidrar till är att de rika obehindrat kan fortsätta med att åka bil ut och in ur storstaden medan de som redan har det sämre ställt får det ännu tuffare. Med höga bensin och bilskatter har det numera blivit en klassfråga att köra bil.

Moderaternas miljöpolitik utgår från att hitta marknadsnära lösningar för miljöarbetet och vi tror till skillnad från vänstern och miljöpartiet att en hållbar utveckling går utmärkt att kombinera med en tillväxtvänlig politik.

Bara för att ge några exempel på vad Svenska naturskyddsföreningen har för kriterier och värderingar;

SNF vill stoppa all utbyggnad av vattenkraft samtidigt som de motsätter sig kärnkraft och import av smutsig kol. Frågan är vad vi då skall värma oss med eller vad vår industri skall producera med...

SNF vill införa ett svenskt torskfiskestopp både i Östersjön och i Nordsjön. Jag har dock en känsla av att ett ensidigt torskfiskestopp kommer leda till att svartfisket fortsäter och andra länder kunna lugnt fiska vidare. För svenskarna är detta ingen bra lösning.

SNF vill att koldioxidskatten skall fördubblas för icke elintensiv industri och de vill införa förbränningsskatt på avfall. Detta säger vi NEJ till då det inte bara är negativt för en stor del av vår industri utan också för våra hushåll som inte är i behov av fler och högre skatter.

Med tanke på under vilka premisser och efter vilka kriterier som vi förlorade är jag nöjd och faktiskt ganska stolt!

Inga kommentarer: