tisdag, juni 27, 2006

Privata vs Statliga företag 1-0

På söndagens DN-debatt deklarerade Johan Florén, ordförande i Amnesty Business Group, det som jag redan gissat mig till, nämligen att privata företag är mycket bättre än statliga företag på att värna männiksorätt. Amnesty ger Statens bolag rådet att de har en hel del attlära sig om människorätt av de privata företagen.

Amnesty Business Group har under våren granskat ett antal statliga och privata bolag och slutsatsen är otvetydig - de företag som är bäst på att hantera risken för människorättskränkningar finns i den privata sektorn.

Kritiken gentemot de statliga företagen grundar sig främst i redan kända problem men ger ändå ännu ett perspektiv på varför staliga företag är så fel. Det handlar främst om att statens ägarstyrning leder till att målen för samhällsansvar är otydliga, uppföljningen är obefintlig och dokumenten är inte bindande. Detta är tuff kritik som känns allvarlig.

Man kan helt enkelt sammanfatta det på det viset som Johan Florén gör: "När det gäller kränkningar av mänskliga rättigheter vet regeringen helt enkelt inte vad bolagen gör, förrän de gör bort sig."

Inga kommentarer: