fredag, november 07, 2008

Yrkesarme istället för allmän värnplikt

Känns otroligt bra att vi nu avskaffar den allmänna värnplikten och ersätter den med en yrkesarme. Det är inte en dag för sent att vi nu genomför det vi talat om så länge. Den allmänna värnplikten har varit en form av slaveri. Unga pojkar har tvingats att ge upp ungefär 1 år av sitt liv för en ringa och i stort sett obefintlig ersättning. De senaste åren har det förvisso i stort sett varit frivilligt och i de fall man verkligen inte velat göra lumpen har det funnits möjlighet att slippa. Det har å andra sidan ibland varit förknippat med att man har ljugit om sin fysiska eller psykiska hälsa. Denna form av tvång borde hursomhelst ingen behöva utsättas för. Utan frivillighet och vilja att göra militärtjänstgöring blir man nog inte en särskilt bra soldat oavsett.

Idag presenterar försvrsministern den framtida inriktningen av det svenska försvaret. Det handlar bland annat om att användbarheten av de svenska förbanden ska öka. Förbanden ska vara användbara både nationellt, i närområdet och i internationella insatser i världen. Vi skall bort från uppdelningen i en nationell insatsorganisation och en särskild utlandsstyrka. Något som verkar rationellt och naturligt. De skall även vara beredda på snabb omställning och snabb förflyttning till områden där de behövs allra bäst.

Vi ska ha stående bataljonstridsgrupper med anställda soldater och officerare. Dessa ska vara omedelbart tillgängliga för insats inom Sverige för att värna territoriell integritet och i närområdet, liksom för insatser internationellt.

Hemvärnet utvecklas till nationella skyddsstyrkor, med stöd av frivilligorganisationerna. Uppgiften är nationell och lokal och riktas mot bland annat bevakningstjänst. Bättre utbildning och utrustning stärker kvaliteten, liksom gärna lokal rekrytering.

Balansen i detta blir ett försvar med en begränsad mängd anställda soldater och officerare för att skapa förband med hög tillgänglighet och en större volym kontrakterade och hemvärnskontrakterade soldater.

Jag tror att vi på detta sätt får både ett bättre försvar och bättre möjligheter att värna Sveriges intressen. Vi kommer dessutom att få mer valuta för våra skattepengar samt vara med och spela en viktig roll i det internationella fredsarbetet.

Inga kommentarer: