fredag, oktober 17, 2008

Anna & Kungen!

Pressmeddelande

Anna Bergkvist Tenje
Riksdagsledamot (m)
anna.tenje@riksdagen.se
070-57 23 900

Jag tycker som kungen - dags att börja jaga varg!

Under gårdagen uttalde sig Kung Carl Gustav om den svenska vargstammen. Kungen uttryckte oro över den stora ökningen av den svenska vargstammen och menade att det är dags att vi nu börjar jaga varg i Sverige. Jag håller helt och full med honom och har själv motionerat om detta i riksdagen under den allmänna motionstiden, menar Anna Bergkvist Tenje.

Ökningen av antalet individer i vargstammen har varit allt annat än problemfri. I takt med att vargen ökar i antal ökar också spänningen och konflikten mellan stad och landsbygd. För dem som bor på landet och lever med vargen i sin vardag får vargstammens ökning tydliga konsekvenser. Acceptansen för varg är mycket låg i berörda områden.

Både Björn, Lo och Varg ökar i antal. Skillnaden dem emellan är att det förekommer jakt på Björn och Lo medan det endast förekommer skyddsjakt på varg. För att bedriva en ansvarsfull förvaltning av vargen anser jag att jakt även på varg vore nödvändigt, menar Anna Bergkvist Tenje.

Det har visat sig att acceptansen för både Björn och Lo har ökat i och med att man tillät en försiktig jakt på dessa rovdjur. Sannolikt skulle man uppnå samma resultat om man tillät vargjakt i mindre skala. Vinner inte vargen acceptans hos dem som bor i vargmarkerna kommer vi inte heller lyckas med att förvalta vargstammen i framtiden, avslutar Anna Bergkvist Tenje

Motion 2008/09:MJ506 Den Svenska vargstammen

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av förvaltningen av den svenska vargstammen i syfte att göra den mer ansvarsfull.

Motivering
Under många år har vi sett en stadig ökning av den svenska rovdjurstammen. Detta gäller även den svenska vargstammen och preliminära siffror från inventeringar visar att vargstammen passerat målet med 200 vargar i Sverige. Riksdag och regering tog beslutet om 200 vargar eller 20 föryngringar. Rovdjursutredningen är avlämnad och regeringen kommer inom en snar framtid att presentera sin rovdjurspropposition där nya mål kommer att specificeras. Förslaget från rovdjursutredaren är att vi skall ligga kvar på samma nivå i ytterligare 3 år och därefter utvärdera ännu en gång. Men för att bibehålla nivån på antalet vargar måste vi vidta åtgärder.
Ökningen av antalet individer i vargstammen har dock varit allt annat än problemfri. I takt med att vargen ökar i antal ökar också spänningen och konflikten mellan stad och landsbygd. För dem som bor på landet och lever med vargen i sin vardag får vargstammens ökning tydliga konsekvenser. För jägarna innebär detta givetvis att det finns fler vargar på markerna. Det leder i sin tur till att älgarna blir färre, oron större och att fler hundar och andra tamdjur skadas eller i värsta fall dödas. I en del områden har lösarbetande hundsjakt varit i stort sett uteslutet de senaste åren.

Både Björn, Lo och Varg ökar i antal. Skillnaden dem emellan är att det förekommer jakt på Björn och Lo medan det endast förekommer skyddsjakt på varg. För att bedriva en ansvarsfull förvaltning av vargen anser jag att jakt även på varg vore nödvändigt. Det har visat sig att acceptansen för både Björn och Lo har ökat i och med att man tillät en försiktig jakt på dessa rovdjur. Sannolikt skulle man uppnå samma resultat om man tillät vargjakt i mindre skala.

Jag tror även att det är nödvändigt att vi har en betydligt mer regional förvaltning av rovdjuren. Vinner inte vargen acceptans hos dem som bor i vargmarkerna kommer vi inte heller lyckas med att förvalta vargstammen i framtiden. Samtidigt som vi slår fast att vi vill ha en livskraftig vargstam i Sverige måste vi ta hänsyn till de människor som faktiskt delar vargens territorium. Får den lokala befolkningen känna delaktighet i förvaltningen minskar också tendenserna till illegal jakt på varg. Det har många internationella erfarenheter också visat.

3 kommentarer:

John Liungman sa...

Snälla Anna. Vargen är AKUT HOTAD. På 30 år har vi KANSKE med nöd och näppe lyckats nå DELMÅLET 200 vargar (130-150 2005/2006). Vargen hotas av inavel, trafik, och inte minst tjuvjakt. Att i det läget föreslå MER jakt är obegåvat. Med en så liten population är varje individ värdefull. Och regional förvaltning? Vad betyder det om inte mer jakt?? Fortsätt gärna motionera om ansvarsfull viltförvaltning, men det är nåt helt annat än mer jakt.

Liza Edlund, 16 sa...

Jag tycker det är helt rätt att jakt på varg borde införas! Visserligen bor jag i Umeå men jagar utanför Örnsköldsvik där det inte finns någon etablerad vargstam, dock strövargar. Men ändå tycker jag att det är helt rätt. För det är ju faktiskt som du säger, de som bor på landsbygden, som många gånger inte vill ha någon varg, som blir drabbade. Däremot är det ju mest stadsborna som vill ha varg, vilket är helt absurt eftersom de aldrig lär bli lidande av den ökande stammen.

John Liungman sa...

Lite tråkig attityd det där med att landsbygden "drabbas". Den svenska landsbygden har allt att vinna på sin närhet till genuin naturlig miljö. Naturturism är en framtidbranch i ett alltmer tätbefolkat europa. Dessutom är inte "landsbygden" en homogen grupp av vargmotståndare - undersökningar visar att det finns starka (men mindre högljudda) grupper utanför storstäderna som gärna ser en stark vargstam.